Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Nová kampaň pomůže dětem najít dočasné náhradní rodiče

Kampaň pomůže dětem najít rodinu
Hledáme dětem rodinu. Tak se jmenuje kampaň, kterou spustil Kraj Vysočina. Jejím cílem je nalézt rodiny, jež mohou dětem poskytnout pěstounskou péči na přechodnou dobu – když jsou vlastní rodiče dětí například v nemocnici nebo ve vězení. „Záměrem je, aby dítě nemuselo být umístěno v ústavní péči. Díky pěstounům bude dítě vychováváno v prostředí, které se co nejvíce podobá životu v přirozené rodině,“ vysvětlil smysl pěstounské péče na přechodnou dobu krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál
 

 
 

Od roku 1993 do roku 2009 bylo v České republice svěřeno do pěstounské péče 15 984 dětí, tj. průměrně 940 dětí ročně. Každým rokem až na výjimky se počet dětí umístěných do pěstounské péče zvyšoval, v roce 1993 jich bylo umístěno 656, zatímco v roce 2009 jich bylo 1568. Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které koordinuje transformaci systému péče o ohrožené děti v České republice, je pěstounskou péči ještě více posílit. Ministerstvo práce bude pracovat především na zvyšování prestiže pěstounských rodin, realizaci osvětové a informační kampaně a zintenzivňování spolupráce státu a neziskových organizací při vyhledávání vhodných pěstounů. „Ideálním stavem by bylo dosažení takového počtu pěstounských rodin, aby bylo možné svěřit do péče pěstounů všechny děti, které nemohou být z dočasných nebo trvalých důvodů v péči vlastních rodičů a zároveň u nich nejsou splněny podmínky pro osvojení“, říká krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál.

 

Kampaň začala letos v dubnu a obsahuje přednášky a semináře se stávajícími pěstounskými rodinami a sociálními pracovníky. Příští rok se uskuteční konference pro veřejnost. „Nehledáme stovky rodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Naším cílem je oslovit osoby, které budou splňovat požadavky. Jde o specifickou skupinu pěstounů, kteří musí být odborně připraveni a pravidelně školeni,“ uvedl Petr Krčál.

 

Zájemcům o pěstounství kraj připraví vzdělávací kurzy a programy. „O službu je zájem, od začátku kampaně máme osm nových žádostí. Kritéria jsou ale přísná. Prověřili jsme zatím dvě rodiny, jednu z nich jsme už zamítli,“ informoval Petr Krčál. Pěstounskou péči na přechodnou dobu upravuje zákon od roku 2006. Kraj Vysočina kampaní Hledáme dětem rodinu reaguje na přeměnu systému péče o ohrožené děti zahájenou před třemi lety a zároveň poukazuje na to, jak je rodina pro dítě důležitá.

 

Pěstouni na přechodnou dobu budou na Vysočině rozděleni do skupin podle věku dětí. Nejvíce rodin je přitom potřeba pro ratolesti do šesti let. „Jednou z aktivit Kraje Vysočina je snaha o zajištění takového počtu náhradních rodičů, aby měly všechny děti v našem kraji šanci vyrůstat v prostředí rodiny,“ zdůraznil Petr Krčál.

 

V Kraji Vysočina žilo k 30. prosinci loňského roku 319 dětí v pěstounské péči a 117 dětí v péči poručníků. Ústavní zařízení přijala celkem 238 dětí z Kraje Vysočina. „Pracovníci sociálního odboru oceňují, že počet dětí v náhradních rodinách převyšuje počet dětí v ústavní výchově,“ podotkl Petr Krčál, sociální pedagog a krajský radní.

 

Probíhající transformace vychází z "Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na roky 2009–2011", který v červenci loňského roku schválila Vláda České republiky. Cílem reformy je do systému péče o ohrožené děti vnést řád, pravidla pro vzájemnou a včasnou informovanost, standardy práce všech aktérů a jednotné metodiky. Pro implementaci změn budou využity finanční prostředky Evropské unie.

 

 

  • Marek Homolka, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 813, e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.9.2012 / 19.9.2012 | Zveřejnit od: 20.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze