Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grantová schémata Společného regionálního operačního programu v Kraji Vysočina úspěšně ukončena

Grantová schémata Společného regionálního operačního programu v Kraji Vysočina úspěšně ukončena
Kraj Vysočina realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu v letech 2005 až 2008 Grantová schémata v opatřeních zaměřených na podporu podnikání, cestovního ruchu a sociální integrace. „Skončila pětiletá udržitelnost jednotlivých akcí ze všech oblastí podpory, proto je nyní možné bilancovat. Naprostá většina podpořených akcí bez větších obtíží přežila pětiletou dobu udržitelnosti, tedy období, kdy konečný uživatel musel udržet výstupy projektů, jako jsou nově vytvořená pracovní místa či nakoupené technologie a vybavení. Tento výsledek se podařil i vzhledem k tomu, že se Kraji Vysočina v roce 2009 podařilo vyjednat s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zmírnění podmínek pro jednotlivé konečné uživatele, což bylo především v době propuklé hospodářské krize zásadní, uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina Martin Hyský.
 

 
 

Celkem bylo Krajem Vysočina realizováno 5 Grantových schémat (dále jen „GS“). GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech Kraje Vysočina a GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech Kraje Vysočina byla zaměřena na investiční akce podnikatelů ve vybraných regionech (okres Třebíč a území obcí s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Telč). Podpora byla poskytována zejména na nákup strojů a výstavbu či rekonstrukci prostor k podnikání. Podmínkou pro získání podpory a hlavním monitorovacím ukazatelem byla nově vytvořená pracovní místa. „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina“ byla obsahem stejnojmenného GS. To bylo zaměřeno na investiční akce předkládané subjekty z řad malých a středních podnikatelských subjektů s oprávněním podnikat v oblasti cestovního ruchu. Podpořeny byly především projekty zabývající se výstavbou a rekonstrukcí ubytovacích a restauračních zařízení a projekty zabývající se rozvojem vybavenosti pro sportovně rekreační činnost. Další z GS s názvem „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Kraji Vysočina“ bylo zaměřeno na neinvestiční akce předkládané a realizované subjekty veřejného sektoru. Jednalo se především o projekty zaměřené na tvorbu propagačních materiálů, informačních a propagačních kampaní, tvorbu specializovaných www stránek, realizaci značení turistických cílů apod. Projekty


v rámci GS „Sociální integrace“ byly zaměřeny na zlepšení životních podmínek sociálně vyloučených skupin obyvatel v Kraji Vysočina a jejich integrace na trh práce.

 

Finančně bylo podpořeno celkem 109 akcí konečných uživatelů, přičemž bylo vytvořeno celkem 300 nových pracovních míst. Ze strukturálních fondů  a státního rozpočtu bylo proplaceno téměř 200 mil. Kč, dalších 50 milionů přidal ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Celkem tak GS přispěla k rozvoji Kraje Vysočina částkou bezmála 250 milionů korun.

 

 

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.9.2012 / 19.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze