Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Doporučení a překážky k vyřešení

Po důkladné analýze výsledků pilotních akcí, zaměřených na zlepšení digitálních ekosystémů v zúčastněných regionech, jsme schopni představit sadu poznatků, o nichž jsme přesvědčeni, že pozitivně ovlivnily úspěch pilotních akcí a transfer dobré praxe.
 

 
 

DE-LAN
Doporučení a překážky k vyřešení

Po důkladné analýze výsledků pilotních akcí, zaměřených na zlepšení digitálních ekosystémů v zúčastněných regionech, jsme schopni představit sadu poznatků, o nichž jsme přesvědčeni, že pozitivně ovlivnily úspěch pilotních akcí a transfer dobré praxe.


Doporučení k pilotním akcím:

 1. Nezbytnost popsat potřeby a požadavky daného teritoria. Potřeba zohlednit a podporovat iniciativy vzešlé zdola.
   
 2. Sladění se schválenými regionálními prioritami a strategiemi zajistí zisk politické podpory.
   
 3. Vytvořit nebo využít již existující strategická partnerství v rámci teritoria. Aktivní spolupráce zúčastněných stran se zájmem o výsledky dobré praxe. Přizvání účastníků do procesu formování celého procesu, docílení spoluzodpovědnosti.
   
 4. Získat podporu osob s rozhodovací pravomocí, politická podpora je zásadní.
   
 5. Potřeba zkušeného managementu pro koordinaci rozdílných aktérů. Pokud je to nutné, disponovat specifickými IT znalostmi.
   
 6. Zralost navrhovaného řešení nebo přístupu. Atraktivita navrhovaného řešení pro hlavní cílové skupiny (viz bod 1). Relevantnost technického řešení/nástroje vybraného pro hlavní cílovou skupinu (např. hry pro mladé).
   
 7. Využívat současnou nebo vytvořit novou platformu/prostředí pro spolupráci.

 

Toto je pracovní sada závěrů projektu DE-LAN, která bude rovněž diskutována s širší veřejností na závěrečné konferenci v Cardiffu 18. října 2012.

Budeme rádi za postřehy ostatních EU regionálních aktérů na sadu překážek, které projekt DE-LAN identifikoval během implementace regionálních pilotních projektů.


Překážky a problémy k vyřešení:

 1. Chybějící zkušenosti v oblasti spolupráce. Pasivní přístup účastníků během začátku pilotní akce. Potřeba dodatečné stimulace a informovanosti.
   
 2. Odpor ke změnám ze strany účastníků: mentální konflikt mezi kooperativním přístupem a konkurenčním chováním mezi firmami (zejména malými a středně velkými podniky). Oboje jak ve smyslu technických inovací, tak osvojení nových postupů.
   
 3. Limitované zdroje (personální a finanční) na aktivní provoz a zachování trvalé udržitelnosti.
   
 4. Omezený čas bránící vyřešení všech nepředvídatelných překážek či vyzkoušení jiného přístupu v případě, že pilotní akce nebyla spojena s již současně běžící aktivitou.
   
 5. Time management. Průtahy způsobené nedostatečnou zkušeností jak spolupracovat s mnoha různými aktéry a nezvládnutí agregovat větší množství názorů.
   
 6. Nedostatečný management a IT znalosti zaměstnanců veřejné správy potřebné ke zvládnutí složité realizace pilotních projektů a k využívání nových kolaborativních nástrojů posilujících participaci.
   
 7. Potíž zaujmout koncové uživatele. Nedostatek IT znalostí na straně koncových uživatelů, nedostatek povědomí u široké veřejnosti.
 
Zodpovídá: Radek Bejdák
Vytvořeno / změněno: 17.9.2012 / 17.9.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze