Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pět středních škol na Vysočině získá dotaci téměř 50 milionů korun

ROP Jihovýchod
Projekt Kraje Vysočina s názvem „Od myšlenky k výrobku“ získal dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 48,7 milionu korun a šest středních škol na Vysočině tak dostane nové vybavení, stroje a zařízení. Dalším úspěšným projektem, který získal dotaci, je silnice Zašovice-Okříšky, která bude zmodernizována díky schválené dotaci ve výši 102,2 milionu korun. Rozhodl o tom Výbor Regionální rady Jihovýchod.
 

 
 

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání 12. 9. 2012 schválil dotaci pro ve výši 48,7 milionu na podporu středního školství v Kraji Vysočina. Díky projektu Od myšlenky k výrobku bude pořízeno nové vybavení pro šest středních škol ve čtyřech městech na Vysočině, které plní funkci regionálních technicky zaměřených vzdělávacích center. Jedná se o:

  • Střední průmyslovou školu a Střední školu technickou v Jihlavě
  • Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov
  • Střední průmyslovou školu Třebíč
  • Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
  • Střední školu technickou Žďár nad Sázavou

  

Nové vybavení výrazně zlepší podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských a elektrotechnických oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žáků od projektování a konstrukce prototypů přes simulaci výroby produktů díky pořízení čtyř 3D scannerů, tří 3D tiskáren, sedmi klasických soustruhů, sedmi klasických frézek, čtyř CNC soustruhů a tří robotických pracovišť. Rovněž bude pořízen související software a příslušenství a budou zaškoleni učitelé. Projekt navazuje na předchozí systémovou podporu kraje a soustřeďuje se na pořízení základního zařízení s tím, že zapracování žáků na konkrétních strojích a praxe ve vyšších ročnících proběhne ve firmách.

 

Výbor Regionální rady Jihovýchod také schválil dotaci ve výši 102,2 milionu korun pro silnici II/405 Zašovice-Okříšky, která je páteřní komunikací Kraje Vysočina, spojující dvě největší centra kraje, Jihlavu a Třebíč. Stavba o délce 1,85 km je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého tahu silnice II/405 mezi městy Jihlavou a Třebíčí a navazuje na již zrealizované úseky Jihlava - Příseka, Příseka - Brtnice a Brtnice - Zašovice. Realizace projektu povede ke zlepšení podmínek pro bezpečný provoz, a to díky rozšíření silnice na parametr S9,5 (tedy celková šířka vč. krajnic a vodících pruhů), změně výškového i směrového vedení komunikace, což umožní plynulejší jízdu vozidel a odstranění deformací stávající vozovky. Po realizaci tohoto projektu bude tedy trasa z Jihlavy do Okříšek (s výjimkou intravilánových částí, tedy vesnic) mít šířku komunikace 9,5 m.

 

  •  Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.9.2012 / 14.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze