Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj dbá o svoji budoucnost. Podpoří prorodinné aktivity obcí a měst na Vysočině

rodina
Rodinná politika nabývá v Kraji Vysočina čím dál většího významu. Svědčí o tom také rozhodnutí Rady Kraje Vysočina, která na svém posledním jednání schválila grantový program s názvem Podporujeme prorodinnou politiku obcí. Jednoznačným cílem programu je motivovat města a obce ke konkrétním prorodinným aktivitám.
 

 
 

„Program upřednostňuje podporu obcí, které vytvoří a schválí koncepční dokument rodinné politiky, zasadí se o jeho realizaci nebo budou mít záměr zúčastnit se soutěže „Obec příznivá rodině“, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přihlíženo bude také k projektům, v rámci kterých se počítá s dlouhodobější udržitelností aktivit,“ říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

 

Prostřednictvím své podpory chce kraj motivovat obce a města k většímu zapojení v otázkách mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života, oživení rodinných vztahů, dodržování zdravého životního stylu, podpory služeb prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny či podpořit koncepční činnost.

 

Uspět mohou města a obce, která budou podporovat rozvoj služeb pro předškolní a školní děti, rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny, zavádění prorodinných opatření ve firmách, pomoc s péčí o děti v mimořádných situacích, nabídku individuálního poradenství či motivačních a zájmových kurzů a mnoho dalších oblastí. 

 

V rámci grantového programu se počítá s celkovou podporou ve výši 1 milionu korun s tím, že jednotliví žadatelé mohou získat od 40 do 150 tisíc korun. Dobře postavený prorodinný projekt předložený obcí však musí mít garanci spoluúčasti obce ve výši 40 procent. „Kraj Vysočina si je plně vědom významu rodiny jako základní jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíž prosperitě závisí udržitelný rozvoj kraje. Podpora podmínek rodinného života v Kraji Vysočina je nedílnou součástí krajské politiky,“ doplňuje radní Krčál

 

Rodinná politika kraje je upravena Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina, kterou v letošním roce schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 11.9.2012 / 11.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze