Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Provozní řád pro zemědělské stacionární zdroje

krava
Provozovatelé s chovem hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně, mají povinnost, dle přílohy č. 2, kód 8, písmena C zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpracovat „Provozní řád“, který nahrazuje od 1. 9. 2012 „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“.
 

 
 

Plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší schválené podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, se považují za provozní řády podle tohoto zákona.

Provozní řád je schvalován příslušným krajským úřadem jako součást žádosti o povolení provozu (změny provozu) stacionárního zdroje. Provozní řád předloží provozovatel krajskému úřadu ve třech vyhotoveních společně se žádostí o povolení provozu nového, případně stávajícího stacionárního zdroje.

ing. Jiří Růžička - 56 46 02 518

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2012 / 31.8.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze