Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěry pilotních akcí

delan logo
Nejpozoruhodnější částí projektu DE-LAN (www.de-lan.eu) je shromažďování zkušeností a přístupů, které byly užity během implementace pilotních projektů digitálních ekosystémů v několika evropských regionech. Zpráva níže ve stručnosti popisuje, jak probíhal výběr pilotních akcí.
 

 
 
DE-LAN


Výsledky pilotních projektů


Nejpozoruhodnější částí projektu DE-LAN (www.de-lan.eu) je shromažďování zkušeností a přístupů, které byly užity během implementace pilotních projektů digitálních ekosystémů v několika evropských regionech.

Digitální (obchodní) ekosystémy [Digital (Business) Ecosystems (DE/DBE)] jsou evolučním, samostatně se organizujícím systémem, který vytváří on-line digitální trh, v jehož rámci jsou hladce propojeny organizace, firmy i jednotlivci, kteří společně podnikají a usilují o spolupráci, inovace, modernizaci, soutěž a růst na globálním a dynamickém trhu.

Výměna zkušeností mezi evropskými regiony ukázala různé zato cenné poznatky. V některých regionech přispěla k osvojení nových přístupů, jinde výměna zkušeností přinesla důležité lekce a závěry a v některých regionech naopak prokázala kvalitu vedení a velké nasazení všech zapojených aktérů.
V současné době jsou připravovány podrobnější zprávy o pilotních akcích a výměně zkušeností v projektu DE-LAN, ale už nyní si můžeme dovolit prezentovat některé poznatky.

Proces výběru případů vhodných k pilotování byl proveden konsensuálně a za použití přesně stanovených postupů vyvinutých konsorciem partnerů. Před samotnou realizací pilotní fáze došlo k detailnímu studiu a prozkoumání jednotlivých případů, které tematicky pojímaly různá odvětví (výsledky jsou zaznamenány ve zprávách State of the Art report a 1st Good Practice report). Proces výběru pilotních akcí začal celkem s 18 návrhy a na závěr byla provedena realizace 6 z nich. Výsledná podoba regionálních pilotů prošla několika úpravami, které byly ovlivněny kontrolními procedurami, studijními pobyty a výměnou zkušeností.

V samotném reportu DE-LAN využívá metodologicky několika pilířů, pomocí nichž popisuje jednotlivé případy, jsou jimi:
 
  • Pozadí dobré praxe
  • Informace o dobré praxi
  • Implementace dobré praxe
  • Výsledky dobré praxe
  • Přenositelnost a udržitelnost
 
Potvrzené pracovní závěry úspěšných faktorů a překážek budou brzy prezentovány na webových stránkách projektu a rovněž diskutovány na závěrečné konferenci 18. října 2012 v Cardiffu (VB).

 
Zodpovídá: Radek Bejdák
Vytvořeno / změněno: 29.8.2012 / 29.8.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze