Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina zlepšuje kvalitu svých zařízení sociální péče

Vysočina zlepšuje kvalitu svých zařízení sociální péče
Kraj Vysočina věnuje výraznou pozornost péči o klienty v domovech pro seniory. Za poslední období tří let investoval do rekonstrukcí, oprav a výstavby nových sociálních zařízení přes půl miliardy korun. Změnu v kvalitě, prostředí a standardu bydlení pocítili klienti v nově postavených domovech pro seniory ve Velkém Meziříčí, Havlíčkově Brodě a v neposlední řadě i Žďírci u Jihlavy. Významné jsou i investice do přeměny ústavů sociální péče v bydlení rodinného typu. I v těchto případech se částky pohybují v řádech stamilionů.
 

 
 

„Cílem je podpořit proměnu pobytových sociálních služeb tak, aby se zlepšily životní podmínky jejich uživatelů. U klientů s mentálním postižením sledujeme také to, aby někteří z nich mohli odejít do vlastního nebo chráněného bydlení. Dalším neméně složitým bodem projektu humanizace sociálních služeb je zajistit dostupnost vhodných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. V poslední době se také věnujeme rozvoji služeb pro lidi se syndromem demencí,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

 

Všechny projekty, které Kraj Vysočina podpořil, mají i významný sociální aspekt. Zajistí totiž rozšíření zaměstnanosti v daném regionu. Sociální služby v Kraji Vysočina zaměstnávají v současné době přes deset tisíc zaměstnanců. Kvalita bydlení jednotlivých skupin seniorů hraje významnou roli i v jejich aktivizaci. „V nových zařízeních sociální péče chceme také docílit větší otevřenosti pro veřejnost. V současné době pracujeme i na projektech revitalizace parků, které budou pro veřejnost otevřené,“ dodal radní Petr Krčál.

 

Velkou pozornost věnuje kraj i klientům s jednotlivými druhy demencí. Nový pavilon pro péči o tyto lidi bude ve Ždírci dokončen letos v září a péči v něm najde na šedesát klientů. Odborná péče, které se lidem s demencemi dostane, je velmi důležitá i pro jejich rodiny, jež budou moci se seniory lépe vycházet, případně mohou využít i poradenských služeb. Potřebná volná místa poskytne také výstavba nového pavilonu pro lidi s demencemi v Proseči u Pošné. Současný domov pro seniory tak úplně změní svůj dosavadní ráz. Vznikne tu i specializované pracoviště pro lidi po těžkých úrazech a také po mozkových příhodách

 

Za zmínku stojí také skutečnost, že se mění i život mentálně postižených občanů v Kraji Vysočina. „Čtyři bývalé ústavy sociální péče postupně do roku 2015 změní svůj dosavadní provozní charakter. Za přispění finančních prostředků z Evropské unie vzniknou moderní domky, kde najde nový domov téměř tři sta klientů. Bydlení rodinného typů jim přinese větší přiblížení do společenství měst a obcí. Velmi důležitou roli budou hrát i nové aktivity. V Náměšti nad Oslavou navíc vznikne moderní kavárna s cukrárnou, kterou budou plně obsluhovat lidé s postižením,“ uzavřel radní Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 25.6.2012 / 25.6.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze