Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

logo
Kraj Vysočina vyhlásil dne 20. června 2012 výzvy k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na realizaci grantových projektů v těchto oblastech podpory je alokováno více než 183 mil. Kč. Oprávněnými předkladateli žádostí o finanční podporu na grantové projekty jsou školy a školská zařízení; vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce, svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, hospodářská komora, agrární komora, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, náboženské společnosti, nadace a nadační fondy) atd.
 

 
 

Žádosti se předkládají na Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 6. do 17. srpna 2012. Kompletní znění výzev je zveřejněno na stránkách OP VK www.vysocina-finance.cz pod záložkami „Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Aktivní výzvy. Pro zájemce o předložení projektových žádostí do vyhlášených výzev je připravován seminář, který se bude konat 29. června 2012 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina (více informací o programu semináře, způsobu přihlášení naleznete na výše uvedených stránkách OP VK, záložka Aktuality).

 

  • Vendula Hanzalová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 674 602 552
    e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz 
 

Výzva k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.6.2012 / 21.6.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze