Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Možnosti sběru bioodpadu

nádoba
Přehled možných řešení pro sběr bioodpadů, včetně srovnání výhod a nevýhod jednotlivých systémů.
 

 
 

Možnosti sběru bioodpadu

       Malé nádoby do domácností (do 30 l)

       Velké nádoby do domácností (120 l, 240 l)

       Sběrné nádoby pro několik domácností (240 l, 770 l, 1100 l)

       Pytle

       Velkoobjemové kontejnery (10 – 20 m3)

 

Malé nádoby do domácností (do 30 l)

Vhodné pro rodinné domy.

Výhody:

-          sbírá se kuchyňský odpad za domácností, který by jinak skončil ve směsném komunálním odpadu

-          vysoká čistota (co domácnost to nádoba)

-          vysoká zapojenost obyvatel

-          velikost nádob se dá přizpůsobit velikosti domácnosti

-          vyseparované množství je prakticky konstantní v průběhu roku

-          nekončí zde zahradní bioodpad, který dříve řešil občan domovním kompostováním

-          levnější svozové vozidlo – hmotnost do 15 kg umožňuje ruční vyklápění

Nevýhody:

-          nutnost řešit zvlášť zahradní bioodpad

-          nutný týdenní svoz

 

Velké nádoby do domácností (120 l, 240 l)

Vhodné pro rodinné domy.

Nádoby o objemech 140 a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů. Intenzivním provětráváním vložený bioodpad vysýchá a během 14 dnů ztratí přibližně 13 % své hmotnosti. Nádobu je tedy lepší umístit venku, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.

Výhody:

-          vysoká čistota (co domácnost to nádoba)

-          vysoká zapojenost obyvatel

-          možný 14 denní svoz

Nevýhody:

-         pokud není v rámci kampaně vhodně podpořeno třídění bioodpadů v domácnosti (speciální odpadkové koše, biodegradabilní sáčky), sbírá se především zahradní bioodpad.

-          neplní se cíle odklánění BRKO od skládek

-          množství bioodpadu v komunálním odpadu klesá jen velmi málo

-          množství zahradního bioodpadu je velmi proměnlivé, proto při dimenzi nádob na maximální produkci, jsou nádoby většinu roku využity jen z malé části.

-          nákladnější svozová technika

 

Sběrné nádoby pro několik domácností (240 l, 770 l, 1100 l)

Vhodné především pro bytové domy.

Výhody:

-          nižší náklady na svoz – jedna nádoba obslouží více domácností

Nevýhody:

-          nízká čistota

-          nízká zapojenost obyvatel

-          nutný týdenní svoz

 

Pytle

Vhodné pro rodinné domy. Pytle musí být kvalitní pro vícenásobné použití – měly by vydržet celou sezónu.

Výhody:

-          nízké pořizovací náklady ve srovnání se sběrnými nádobami všech velikostí

-          vysoká čistota

-          vysoká zapojenost obyvatel

 Nevýhody:

-          sbírá se pouze zahradní bioodpad – Množství bioodpadu v komunálním odpadu neklesá (neplní se cíle odklánění BRKO od skládek)

-          nutný týdenní odvoz

 

Velkoobjemové kontejnery (10 – 20 m3)

Jako doplněk k malým nádobám nebo jako jediná možnost odevzdání bioodpadu v zástavbě rodinných domů.

Výhody:

-          reaguje na sezónnost produkce bioodpadu (odvoz může být realizován dle potřeby)

-          nižší náklady na svoz

Nevýhody:

-          nízká čistota pokud není kontejner hlídaný (např. na sběrném dvoře)

-          nízká zapojenost obyvatel

-          sbírá se pouze zahradní bioodpad – množství bioodpadu v komunálním odpadu neklesá (neplní se cíle odklánění BRKO od skládek)

 

Co mají dělat občané?

Občany je třeba v maximální míře motivovat k domovnímu kompostování a až zbylé množství nabídnou možnost odděleného sběru bioodpadu.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2012 / 4.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze