Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh opatření na dobudování sítě zařízení pro nakládání s BRKO

kompostárna
Vyhodnocení potřeb vzhledem ke stávajícímu stavu v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRKO).
 

 
 

Stávající stav v Kraji Vysočina:

 

v rámci kraje je nastavena síť zařízení pro nakládání s BRKO jako:

 

a)    prevence vzniku BRKO - mimo systém odpadového hospodářství 

  •       domovní kompostování - v Kraji Vysočina je rozmístěno 5775 ks dotovaných kompostérů pro domovní kompostování do konce roku 2010
  •       komunitní kompostování

b)    systémy třídění a sběru BRKO - stávající zařízení na zpracování BRKO

  •             kompostárny – počet 16, kapacita 66 100 t BRKO/rok, které zpracovávají zeleň z údržby veřejné zeleně a  zahrad občanů
  •             bioplynové stanice – počet 2, z toho 1 zařízení o kapacitě 13 000 t/rok, které umožňuje zpracovávat i BRKO z domácností

 

Celkem stávající kapacita zařízení v kraji pro zpracování BRKO je 79 100 t/rok. Mapa rozmístění - kapacita zařízení na zpracování BRKO v kraji není rovnoměrná, pokrývá pouze dílčí území kraje.

 

Návrh na dobudování sítě:

 

Potřebná kapacita cca 93 000 t/rok (514 995 obyvatel x průměrná produkce BRKO 180 kg/osobu a rok – zdroj pilotní projekty).

 

Zvýšit stávající kapacitu kompostáren o dalších cca 27 000 až 30 000 t BRKO.

 

Princip decentralizovaného kompostování:

Spolupráce obce a zemědělce - model zemědělského kompostování - jako velmi účinný systém snížení bioodpadu v komunálním odpadu. Základním principem je: 

  •           zpracovat bioodpad v místě vzniku,
  •           zajistit kvalitu BRKO – systémy sběru a třídění
  •           minimalizovat provozní i investiční náklady,
  •           využít výsledný produkt – kompost na zemědělsky obdělávané pozemky zemědělců.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2012 / 4.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze