Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem
Na konci května se v Horním Rakousku uskutečnilo 11. zasedání Monitorovacího výboru, který projednával a hodnotil projekty česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Celkem bylo schváleno 18 přeshraničních projektů s celkovým rozpočtem 11,4 milionu eur. Organizace z Kraje Vysočina budou jako partneři zapojeny do 7 projektů podpořených v rámci Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.
 

 
 

Významným projektem podpořeným v oblasti udržitelných sítí a struktur institucionální spolupráce je projekt Senior Plus, realizovaný mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem. Prvotním impulsem projektu byla trajektorie demografické křivky na Vysočině, která se vyvíjí stejně jako v okolních regionech. Počet osob starších 55 let postupně roste a je třeba řešit otázku jejich potřeb, například trávení volného času. Je tedy zapotřebí rozšířit nabídku služeb pro seniory. Projekt si klade za cíl v následujících dvou let přenést zkušenosti z provozování systému výhod pro seniory z Dolního Rakouska, kde systém již léta spolehlivě funguje, na Vysočinu. Druhou stranou budou směřovat poznatky o zavádění vzdělávání pro seniory, se kterým už v Kraji Vysočina úspěšně začalo. „Projekt plně koresponduje s vyhlášením roku 2012 jako Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a přímo podporuje tuto celoevropskou iniciativu,“ uvedl po schválení projektu Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

 

V současné době je v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 vyčerpáno již 95 % celkové alokace.  V tomto roce bude možné ještě jednou předkládat projektové žádosti, které budou projednávány na prosincovém zasedání monitorovacího výboru. Kontakty na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu naleznete na http://www.at-cz.eu/.

 

  • Více informací:
    Iveta Fryšová
    odbor regionálního rozvoje
    Krajského úřadu Kraje Vysočina
    mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 

 

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 31.5.2012 / 31.5.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies