Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hejtman Jiří Běhounek: Nelze řešit vše naráz a jednostranně

Hejtman Jiří Běhounek: Nelze řešit vše naráz a jednostranně
S ohledem na informace, které jsou o vztahu Ledče nad Sázavou a Kraje Vysočina prostřednictvím některých regionálních tiskovin nabízeny veřejnosti, jsem nucen konstatovat, že v tuto chvíli jde již o čistě účelové konstrukce, které nahrazují již žurnalisticky nepříliš zajímavé uklidnění a vyjasňování vztahů s odsouhlaseným řešením problémů na obou stranách. Na tomto místě bych rád vyslovil poděkování všem lidem z mediální sféry, kteří od konce minulého roku realisticky přistupují ke kauzám představiteli Ledče vysílaných a živených. Deklaruji jednoznačně, že nemám žádné předsudky, ani zášť k nikomu z aktérů a zároveň sděluji, že se k uvedenému tématu z úrovně kraje již nemáme skutečně co dodat.
 

 
 

Pro pořádek níže mé vyjádření poskytnuté regionální redakci MF Dnes Jihlava.

 

Kraj Vysočina, jak jsme se opakovaně vyjádřil, není pouze jeden mikroregion. Celou dobu po volbách v roce 2008 se snažíme k potřebám kraje přistupovat vyváženě a bez jakýchkoliv regionálních, politických či stranických priorit. Zcela chápu, že každá obec, město i mikroregion mají svá specifika a priority, o nichž si myslí, že jsou nejdůležitější a že se v mnoha směrech na jejich potřeby zapomíná. Dění okolo Ledče nad Sázavou není pouze poslední zastupitelstvo, je dlouhodobější, jak sám pan místostarosta Doležal říká 40 let. Odmítám jakékoliv další  komentáře či vysvětlování, protože s představiteli Ledče starostou Petrem Vaňkem a místostarostou  Jaroslavem Doležalem jsme jednali opakovaně, dohodli se na řešení, ale jak je vidno - což  jsou i slova pana Doležala z posledního ZK “ Já mám pravdu“ - existuje pouze jedna pravda, a to pravděpodobně  jen ta, kterou mají tito pánové. Nekomentuji a nebudu dále komentovat  formulace, které jsou účelově užívány k tomu, abychom pro obyvatele regionu Ledečska byli nepřáteli. Jsem pevně přesvědčen, že po splnění mého slibu z posledního ZK, po rozklíčování sumy peněz, která šla do jednotlivých regionů kraje za dobu jeho existence, bude jasné kdo byl či nebyl zvýhodněn.

 

Jednoznačně konstatuji, že si nesmírně vážím všech obyvatel kraje a všech představitelů obcí, kteří chápou, že složitá situace ve financování akcí kraje byla řešena uměním možného a že pro nás není rozhodující  případná závorka za jménem na kandidátce. Pokud se někdo snaží této skutečnosti využít, je však patrné, kam to dospěje.

 

Za Radu Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2012 / 23.5.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies