Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Medlov hostil mezinárodní konferenci o manželském a rodinném poradenství

Medlov hostil mezinárodní konferenci o manželském a rodinném poradenství
Asociace manželských a rodinných poradců ČR uspořádala ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina XI. mezinárodní konferenci o manželském a rodinném poradenství. Sympozium nazvané Formy práce s rodinou se uskutečnilo v termínu od 8. do 10. května v Medlově u Nového Města na Moravě. Do malebného místa v srdci Vysočiny se sjelo téměř 150 účastníků. Vedle manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků tu nechyběli kliničtí psychologové a pracovníci sociálně právní ochrany dětí.
 

 
 

Ústředním tématem letošní konference byly různé formy práce s rodinou. Pozornost byla věnována především otázkám sanace rodin a ochraně děti nežádoucími vlivy. Jde tedy o problematiku zvládnutí rozpadu rodiny, zneužívání dětí či násilí v rodině.

 

„Konání konference považuji za příležitost k výměně zkušeností, předně však k obohacení odborných znalostí. Odkazuji tímto na program konference, který byl velmi bohatý, paralelně probíhaly tři programy a účastníci měli možnost vybrat si svoje téma. Velkým přínosem bylo i samotné setkání poradců z celého Česka. Mnohdy je to jediná příležitost, jak se v tak velkém ve velkém počtu setkat,“ řekla ředitelka Psychocentra, manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina Olga Hinková. Kromě toho vyzdvihla Hinková účast mladých kolegů a kolegyň, na kterých byla vidět chuť učit se a nasávat nové informace.  „Zazněla tu skutečně nová témata, například zkušenosti z případových konferencí, které se u nás pořádají spíše výjimečně,“ připomněla ředitelka Psychocentra.

 

To na konferenci představilo své formy práce s rodinami, které se přizpůsobují jejím proměnám. „Činnost rozšiřujeme zvláště v sociálně právní ochranu dětí včetně náhradní rodinné péče. Práce s celou rodinou a zvláště dětmi je současným trendem, přičemž nezůstáváme pozadu,“ uvedla Hinková.

 

Pozadu nechce zůstat ani Kraj Vysočina, jehož představitelé jsou si vědomi významu konání konference. Otázka rodinné politiky je řazena mezi do budoucna nejdůležitější témata. „Chceme trvale rozvíjet práci s rodinami v Kraji Vysočina, podporovat rozvoj prorodinných opatření,“ poznamenal radní Petr Krčál.

 

Asociace manželských a rodinných poradců ČR pořádá konference pravidelně jednou za dva roky.

Podle Hinkové nemusí být náhodou, že se příští konference, která se bude konat v roce 2014, opět uskuteční na Vysočině.

 

„Na konferenci jsem slyšela jen kladné ohlasy na organizaci. Velmi pozitivně bylo všemi účastníky oceněno, že pan hejtman i pan radní přijeli zahájit konferenci a setkala jsem se i s názorem, že nám kolegové závidí kladný přístup představitelů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Proto se domnívám, že budeme opět hostiteli,“ uzavřela Hinková.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 18.5.2012 / 18.5.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies