Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

První setkání koordinačního výboru na vodárenské nádrži Švihov

čistá voda
Historicky první setkání členů Výboru pro koordinaci činností ke zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce pod vedením Vojtěcha Munzara, zmocněnce ministra zemědělství a ministra životního prostředí s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství Josefem Matějkem a starostou města Pelhřimov Leopoldem Bambulou se uskutečnilo tento týden na vodní nádrži Švihov.
 

 
 

„Švihov je největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Především se však jedná o nepostradatelný vodní zdroj, proto je ochrana vody v nádrži i jejím povodí nejen prioritou kraje, ale celé České republiky,“ zmínil hejtman kraje Jiří Běhounek. „Na kvalitu povrchové vody v nádrži má rozhodující vliv veškerá činnost v jejím povodí. Proto jsme projednali možnosti podpory udržitelnosti kvality povrchových vod jak v povodí, tak i ve vlastní vodárenské nádrži“, shrnul ministerský zmocněnec Vojtěch Munzar.

 

Účastníci pracovního jednání se mimo jiné shodli, že integrovaný management ochrany vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce bude zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy, jako správce povodí a pořizovatel Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy v rámci procesu plánování v oblasti vod. Současně budou využívány další podpůrné aktivity a projekty, zejména z úrovně krajů a ministerstev, které budou využity v rámci tohoto procesu. Na probíhající aktivity bude dohlížet Výbor pro koordinaci činností, který vede ministerský zmocněnec.

 

Pracovní jednání Výboru pro koordinaci činností ke zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na Želivce, navázalo na jednání u předsedy Senátu Parlamentu České republiky v loňském roce. Další jednání ministerského zmocněnce v dané věci se předpokládá na podzim letošního roku se zástupci všech dotčených krajů.

 

Vodárenská nádrž Želivka nacházející se na hranicích Kraje Vysočina a Středočeského kraje slouží jako zdroj pitné vody pro Hlavní město Prahu, část Kraje Vysočina a část Středočeského kraje. Celkový objem nádrže představuje 309 milionů m3 vody a zatopená plocha činí téměř 1602 ha. Obvod nádrže dosahuje více než 150 km. Pro ochranu kvality vody jsou zde vyhlášena ochranná pásma. Nedílnou součástí vodárenské nádrže Švihov na Želivce jsou představné nádrže Trnávka, Sedlice a Němčice, jejichž hlavním účelem je zachycení naplavenin a sedimentů přinášených vodním tokem Želivka a jejími přítoky.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 18.5.2012 / 18.5.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies