Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Praktické tipy pro předcházení vzniku odpadů pro obce

odpady lidi
Seznam praktických tipů a rad jak mohou obce předcházet vzniku odpadů.
 

 
 

Praktické tipy

 

Pořiďte nádoby nebo kompostéry pro občany – odklonění biologicky rozložitelného rostlinného odpadu ze systému odpadů.

 

Objednejte nádoby na zpětný odběr elektrozařízení – systémy Asekol, Elektrowin – zdarma zapůjčí nádobu obcím, školám aj., zdarma i odvoz a odměny pro zapojené subjekty.

 

Zorganizujte sběr textilu – využití pro charitu.

 

Zorganizujte burzu/bleší trh – výměna, darování, prodej nepotřebných věcí mezi občany – neskončí v popelnici a na skládce.

 

Podejte žádost o dotace a např. na spolufinancování nádob/kompostérů (GP Bioodpady) a dotačních titulů kolektivních systémů, aj..

 

Uspořádejte osvětové akce pro veřejnost - vhodné zkombinovat spolu s jinými místními akcemi.

 

Jděte příkladem a na svém úřadu a ve zřizovaných organizacích zaveďte zelené úřadování (jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. oboustranný tisk dokumentů, e-dokumenty) a jednak nakupování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd..

 

Osvěta

 

Rady a tipy, pozvánky pro občany pravidelně v místním periodiku, webu obce.

 

Využijte letáčky, informační materiály kolektivních systémů.

 

Informace o provozní době sběrného dvora a místech sběru bioodpadů, textilu, elektroodpadu, šrotu.

 

Informace pro zřizované organizace o zapojení do systému zpětného odběru elektrozařízení (Recyklohraní, Ukliďme si svět soutěže pro školy).

 

Informujte a veďte občany ke správnému třídění – předejdete znečištění využitelných složek odpadu a jejich odvoz na skládku a můžete uspět v soutěži obcí My třídíme nejlépe, spojeno s finanční odměnou.

 

Informujte své zřizované organizace o soutěžích kolektivních systémů.

 

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2012 / 2.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze