Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRKO)

kompostárna
III. pilíř Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
 

 
 

Cílem je maximální materiálové využití BRKO v kraji a odklon ze směsného komunálního odpadu.

Navržená opatření:

ü  osvěta a vzdělávání

ü  plošné zavedení třídění BRKO ve všech svozových oblastech v místech zástavby typu rodinných domů nebo domů venkovského charakteru

ü  uplatnění principů prevence – podpora domovního a komunitního kompostování

ü  zajištění dostatečné sběrné sítě v zájmových územích

ü  doplnění stávajících zařízení na zpracování BRKO dle zákona odpadech (zavedení decentralizovaného kompostování, systém spolupráce obce a zemědělce, centrální zařízení na zpracování BRKO)

ü  zajištění využití a odbytu kompostu

Tato opatření jsou zaměřena jak na samosprávu měst a obcí, tak na veřejnost, která je faktickým vykonavatelem předcházení vzniku a třídění odpadů. Nastavení systému nakládání a sběru BRKO a zajištění jeho obsluhy je a bude vždy v kompetenci původců odpadů tedy měst a obcí. Volba systému nakládání s BRKO je v kompetenci obce.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2012 / 2.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení > Odpady hravě

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze