Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Proč se řeší ISNOV?

skládka rekultivace
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) se řeší již od roku 2008, kdy byla zpracována „Variantní studie proveditelnosti POH kraje“, s cílem vyřešení budoucnosti odpadového hospodářství měst/městysů/obcí v Kraji Vysočina, jeho stabilizace a splnění cílů plánu odpadového hospodářství v oblasti nakládání s komunálními odpady.
 

 
 

Základní témata a důvody vzniku návrhu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina:

ð  zajistit stabilitu a udržitelnost odpadového hospodářství v kraji

ð  pomoci řešit problematické oblasti nakládání s komunálním odpadem původcům odpadů

ð  řešit budoucnost odpadového hospodářství v kraji, kdy kapacita skládek vystačí pouze na cca 8 – 10 let

ð  zabezpečit plnění závazků a cílů vyplývajících ze stávající legislativy, POH měst/městysů/obcí a POH Kraje Vysočina

Konkrétně se jedná o cíle:

ð  v maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů;

ð  zvýšit podíl materiálového využívání komunálních odpadů na 50 % do roku 2010;

ð  snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky na
75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013 a na
35 % hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995;

ð  snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování;

ð  budovat integrované systémy nakládání s odpady.

Tento integrovaný systém je řešen vzájemnou spoluprací původců komunálních odpadů - měst, městysů a obcí kraje a Kraje Vysočina, který má v této spolupráci koordinační úlohu. Spolupráce byla 1. 6. 2010 zpečetěna podpisem smlouvy o spolupráci mezi 15 největšími městy kraje a Krajem Vysočina. Postupně se ke smlouvě o spolupráci do dubna 2012 přidalo dalších 45 měst/městysů a obcí. Znění smlouvy o spolupráci je zveřejněno na tomto portálu.

Jednacím a schvalovacím orgánem je Řídící výbor ISNOV, složený ze zástupců členských obcí. Tento řídící výbor na celém projektu pracuje a rozhoduje o něm, pravidelně je koordinátory projektu seznamován s průběhem prací, může se k nim vyjadřovat, vznášet připomínky a návrhy.

Současně s řídícím výborem pracuje na projektu pracovní skupina složená ze zástupců odborné veřejnosti a NNO, která je rovněž seznamována s průběhem prací, může se k nim vyjadřovat, vznášet připomínky a návrhy.

Seznam členů řídícího výboru ISNOV a seznam členů pracovní skupiny můžete najít v kontaktech na tomto portálu.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2012 / 2.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení > Odpady hravě

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze