Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Stanovisko krajského úřadu k distribuci novin Kraj Vysočina

V minulých dnech byl Kraj Vysočina upozorněn na nepříjemnou situaci, kdy do novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány zdarma do všech domácností v regionu, byly vloženy reklamní materiály.
 

 
 

Dubnové vydání měsíčníku Kraj Vysočina, který je v těchto dnech distribuován Českou poštou již NEOBSAHUJE žádnou vkládanou reklamu. Jakékoli komerční, reklamní či politické vklady (letáky, sešity, bulletiny apod) do novin Kraj Vysočina se dějí BEZ vědomí a souhlasu zadavatele i objednatele novin. Vedení Krajského úřadu Kraje Vysočina bude žádat vysvětlení a nápravu věci od smluvního distributora České pošty.

 

S vkládanou reklamou do novin Kraj Vysočina nemá zadavatel (kraj) žádnou souvislost, neobjednával ji, nepovolil ji, nebyl na ni nijak upozorněn. Vysvětlení, proč jsou v rámci distribuce, kterou kraj hradí, vkládány do krajských novin jiné neobjednané tiskoviny, bude Kraj Vysočina okamžitě žádat po distributorovi – České poště. Tuto skutečnost považujeme za neprofesionální přístup České pošty k poskytování placené služby a budeme žádat nápravu.

 

Skutečnost, na kterou tento týden upozorňují spoluobčané především ze Žďáru nad Sázavou a to, že je do krajských novin byl vložen jiný neobjednaný tisk, musí okamžitě objasnit nejen jim vedení České pošty.

 

Touto cestou se zároveň obracíme na všímavé občany a dovolujeme si požádat o sdílení informací o chybách distribuce novin Kraj Vysočina. Za tímto účelem je možné využít mail: tisk@kr-vysocina.cz nebo telefonní číslo: 564 602 328.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 26.4.2012 / 26.4.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze