Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Veřejnost se může vyjadřovat k záměru „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“

Veřejnost se může vyjadřovat k záměru „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“
Ministerstvo životního prostředí ČR a následně i Kraj Vysočina, zveřejnili informaci o zahájení zjišťovacího řízení „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. Řízení (tzv. EIA) se zabývají vlivem tohoto záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci tohoto řízení se k záměru může vedle dotčených úřadů vyjádřit i veřejnost. Nové vedení je navrženo na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Účelem je posílit přenosovou soustavu České republiky v souvislosti s plánovanou výstavbu nového zdroje v jaderné elektrárně Temelín. Záměr popisuje zdvojení stávajícího přenosového vedení 400kV mezi transformovnami Mírovka a Čebín v celkové délce 89 km. Dvojité vedení je určeno ve stávající trase vedení.
 

 
 

K oznámení, které se zabývá vlivem záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se lze písemně vyjádřit do 9. 5. 2012 na adrese Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 10.

V elektronické podobě je oznámení zveřejněno na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP380.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 24.4.2012 / 24.4.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze