Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Asociace krajských nemocnic: Restrukturalizace nemocnic není možná bez jednání s jejich zřizovateli

Asociace krajských nemocnic
Zástupci krajských nemocnic sdružených v Asociaci krajských nemocnic dnes v Jihlavě přijali společné stanovisko k dopadům aktuální úhradové vyhlášky a dopadům zákona o zdravotnických službách. Podle očekávání se na program dostalo i téma restrukturalizace nemocniční péče. „ Ministra Leoše Hegera a jím řízené Ministerstvo zdravotnictví opakovaně společně upozorňujeme, že příprava restrukturalizace lůžkových fondů a s tím spojených kroků by měla od začátku probíhat v součinnosti s krajskými samosprávami jako zřizovateli nebo zakladateli nemalé části lůžkových zdravotnických zařízení. V podkladech pro tuto diskusi by kromě, v současné době známých výstupů, měly být i provázanosti jednotlivých typů péče, demografické trendy v jednotlivých krajích, dostupnost péče v jednotlivých regionech při zohlednění hustoty počtu obyvatel a dopravní dostupnosti a další aspekty,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a předseda Asociace krajských nemocnic ČR s tím, že ideálního modelu fungování kra
 

 
 

Valné shromáždění Asociace krajských nemocnic projednalo dopady úhradové vyhlášky. Úhrady plateb žádné z nemocnic sdružené v AKN nejsou na úrovni plateb roku 2011. Asociace krajských nemocnic žádá ministra zdravotnictví, aby neprodleně upravil úhradovou vyhlášku, a to do poloviny roku 2012 tak, aby předběžná měsíční úhrada pro zajištění provozu nemocnic byla minimálně 101, 5 % referenčního období roku 2011. Toto zvýšení pokrývá pouze nárůst DPH a platů lékařů z roku 2011.

 

Dále Valné shromáždění Asociace krajských nemocnic projednalo dopad zákonů o zdravotních službách s tím, že důrazně upozorňuje na nutnost jejich urychlené novelizace, protože v této podobě jsou prakticky nepoužitelné a paralyzují chod  zdravotnických zařízení. Bohužel ani prováděcí předpisy nemohou negativní dopady těchto zákonů eliminovat.

 

Zástupci krajských nemocnic konstatují, že nekoncepčním převedením stále většího počtu činností do přenesené působnosti (výkonu státní správy) je bez finančních prostředků ohroženo jejich naplňování a jednotlivé instituce nemohou zabezpečit při nárůstu administrativní zátěže odpovídající výkon státní správy.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 18.4.2012 / 18.4.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies