Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Setkání regionalistů a realizátorů MA21 dne 2.4.2012

 

 
 

Central Europe    

 

 

 

 

Setkání pracovníků regionálního rozvoje

Dne 2. 4. 2012 v Jihlavě proběhlo pravidelné setkání pracovníků regionálního rozvoje a koordinátorů místní Agendy 21 z obcí s rozšířenou působností.

Na setkání zazněly aktuální informace o přípravách na nadcházející programovací období EU 2014+. Hlavní otázkou zůstává počet operačních programů a návrh Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rušení ROPů a vytvoření jednoho společného operačního programu. Byl zde představen časový harmonogram nových operačních programů, s jejichž implementací se počítá od poloviny roku 2014.

Přítomní byli jednotlivými garanty seznámeni s aktuálně vyhlášenými dotačními tituly kraje. Jedná se o Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina a Grantové programy Fondu Vysočiny schválené zastupitelstvem kraje pro rok 2012: Informační a komunikační technologie, Bezpečná silnice, Bioodpady, Podpora budování dopravních dětských hřišť, Rozvoj podnikatelů, Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, Investujeme v sociálních službách a Regionální kultura.

Dále zde byly prezentovány dva nadnárodní projekty aktuálně realizované Krajem Vysočina v rámci OP Nadnárodní spolupráce Central Europe. Jedná se o projekt „Železniční uzlová města a TEN-T sítě“ (Railhuc) realizovaný s osmi partnerskými zeměmi od října 2011. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti integrace regionální a místní dopravy do národních a transevropských sítí. Část projektu týkající se Kraje Vysočina je orientována na trať 230/250 Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, uzel Havlíčkův Brod/Jihlava, na podporu investic do železnice a přestupních terminálů a koncepci veřejné dopravy Kraje Vysočina.

Dalším je projekt CEC5 „Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách“ realizovaný s 12 partnery z 8 zemí EU. Projekt je zaměřen na energeticky šetrný provoz budov s minimálním dopadem na životní prostředí. V rámci tohoto projektu je plánovaná výstavba nového objektu Ústavu sociální péče v Lidmani, blížící se standardům pasivního domu.

Více informací a prezentace ke stažení jsou na: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=8673&id=4043135.  

CEC5

                                                          Railhuc
 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 5.4.2012 / 5.4.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze