Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Krajští zastupitelé vyhlásili další grantové programy za téměř 22 miliónů korun. Nejvíce peněz je připraveno pro rozvoj podnikatelů

Krajští zastupitelé vyhlásili další grantové programy za téměř 22 miliónů korun. Nejvíce peněz je připraveno pro rozvoj podnikatelů
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání vyhlásilo osm nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na nakládání s bioodpadem, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, na podporu neprofesionálního umění, rozvoj zážitkové turistiky, na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozvoj ICT.
 

 
 

Bioodpady 2012400 000 Kčprogram na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem  (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 27. 04. 2012

Bezpečná silnice 2012 – 4 000 000 Kč - program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz; Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2012

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 – 1 000 000 Kč - program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.: 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. Lucie Skoumalová, tel.: 564 602 245, skoumalova.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2012

Rozvoj podnikatelů 2012 – 10 000 000 Kč - program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 18. 05. 2012

Regionální kultura 2012 – 1 500 000 Kč - program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2012

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 – 2 000 000 Kč - program na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zdeňka Kasalová, tel.: 564 602 353, kasalova.z@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2012

Investujme v sociálních službách 2012 – 2 500 000 Kč - program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí,  Bc. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2012

Informační a komunikační technologie 20123 500 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 01. 05. 2012

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 29.3.2012 / 29.3.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze