Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

„Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby“

„Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby“
Bez košíků ale přeci jen na houby. V časném předjaří, na houby skutečně netradičním čase, se 20. března do sídla Kraje Vysočina sjeli z celé České republiky mykologové a zástupci orgánů ochrany přírody, aby diskutovali, jak chránit houby a místa jejich výskytu. V řadě ohledů šlo o historicky první a významné celostátní setkání.
 

 
 

Spoluorganizátoři Kraj Vysočina, Česká vědecká společnost mykologická a fa ARCDATA PRAHA s.r.o. připravili pestré „houbové menű“ složené z množství přednášek seřazených do tematických bloků. Odborníci přiblížili význam hub pro ekosystémy, zmínili se o nepřeberné druhové pestrosti říše hub (jen pro ČR se udává několik tisíc druhů hub větších než 0,2 mm ,odborně zvaných „makromycetů“) a vysvětlili, jak se dělá mykologický průzkum. Účastníci konference se seznámili s již probíhajícími a úspěšnými projekty na ochranu hub. Zástupci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR podali informace o legislativě vztahující se k mykologii, současnému stavu i připravovaným změnám v této oblasti. Ochránci přírody si rádi vyposlechli přednášky o finančních nástrojích, které je možné využít při aktivitách či opatřeních na ochranu hub.

 

„V řadě ohledů šlo o historicky první a významné celostátní setkání odborníků a orgánů ochrany přírody. Není také náhodou, že se tak stalo na území Kraje Vysočina. Více jak 30% rozlohy Kraje Vysočina pokrývají lesy a společně, pro Českomoravskou vrchovinu s typickými,  podmáčenými a vlhkými stanovišti (např. rašeliništi), představují cennou a unikátní „genobanku“ mnoha druhů obyčejných ale i vzácných a chráněných druhů hub. Kraj Vysočina si tuto skutečnost uvědomuje a intenzivně podporuje projekty na ochranu a zachování jedinečných lokalit,“ řekl Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 20.3.2012 / 20.3.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze