Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanovisko Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina k restrukturalizaci nemocnic

Stanovisko Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina k restrukturalizaci nemocnic
V říjnu loňského roku podepsalo osm zdravotních pojišťoven a Ministerstvo zdravotnictví Memorandum zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci a redukci lůžkového fondu – nemocničních lůžek. Důvodem k tomuto kroku byl pro pojišťovny a ministerstvo patrně uspoření zatím neznámého objemu peněz. Důsledkem naplnění Memoranda by podle jeho si signatářů měl být zánik tisíců akutních lůžek v nemocnicích nebo také zánik některých oddělení. Ve druhé řadě jde i o krok směrem k případnému splnění požadavků na zvýšení platů, které ministr zdravotnictví loni lékařům slíbil v souvislosti s řešením jejich nátlaku v akci Děkujeme, odcházíme.
 

 
 

Výše uvedené vyústilo v hromadné výpovědi platných smluv zdravotních pojišťoven ke konci roku 2011 v koordinaci s Ministerstvem zdravotnictví. V současné době jsou v jednání podmínky nových smluv mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami pro rok 2013 a dále.  Klíčovou roli při vyjednávání mají hlavně nemocnice, faktem je, že jednání o budoucím nastavení rozsahu zdravotnických služeb je prioritní i pro vedení kraje, proto se skupina složená ze zástupců krajských nemocnic i zřizovatele maximálně snaží zajistit rozsah i kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro všechny občany regionu.  Stále trvám na tom, že problematika poskytování zdravotní péče se musí posuzovat z odborného, nejen administrativního pohledu.

 

Předpokládám, že zdravotní pojišťovny při uzavírání nových smluv s nemocnicemi zohlední kromě avizovaného ekonomického hlediska také zájmy svých klientů, s jejichž prostředky ze zdravotního pojištění, hospodaří. Při uzavírání nových smluv s jednotlivými nemocnicemi na Vysočině by tak pojišťovny měly vycházet právě z potřeb svých klientů. Dlouhým rozhodováním lhůtami nevnášet zbytečně nejistotu a strach o dostupnost zdravotní péče a její kvalitu. Zachování objemu financí ve zdravotnictví kraje je při tom nezbytné.

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina a předseda zdravotní komise AKČR

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 14.3.2012 / 14.3.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies