Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Záměrem OI Kraje Vysočina je umožnit připojení ORP k CMS skrze infrastrukturu sítě ROWANet a ITS-NGN.

 

Odkazy


 
 

Po dohodě s pracovníky České pošty by mělo dojít k IP segmentaci jednotlivých ORP na rozšířený rozsah (oproti současnému) takovým způsobem, aby jednotlivá PC měla IP adresu ve vyhrazeném subnetu. Na základě IP by se pak PC autorizovalo na FW CMS a zde by mu byl umožněn přístup k jednotlivým aplikacím a databázím. Roztřídění, jaké PC má přístupoval do kterého aplikačního segmentu, bude na rozhodnutí informatika ORP dle potřeb a oprávnění daného zaměstnance.

 

Požadavky z ORP na zpřístupnění/znepřístupnění konkrétní IP adresy a dané evidence/aplikace by sbíral pracovník Odboru Informatiky Kraje Vysočina (dálej jen OI), udělal by prvotní validitní ověření požadavku a sumárně požadavky předával k řešením správcům CMS na ČP.

 

Stejným způsobem by prvotní odvolací institucí v případě problémů s konektivitou měl být OI, který ověří primární routing v rámci AS (autonomního systému) do sítě ITS-NGN a zjistí stav své infrastruktury. V případě problémů na straně CMS bychom zadali požadavek u ČP na řešení problému.

 

Brána přiděleného rozsahu pro ORP bude naadresována na PE prvku sítě ROWANet v každé jednotlivé lokalitě, kde bude dále probíhat routing přes MPLS síť až na předávací bod sítě ITS-NGN.

Připojení do sítě ITS-NGN bude fyzicky plně redundantní na minimální rychlosti 1Gbps s možností upgrade na 10Gbps. Veškerá infrastruktura sítě ROWANet je škálována na maximální dostupnost a propustnost.

 

Petr Málek, odbor informatiky

 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 8.2.2012 / 8.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze