Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina spustil Krajskou digitalizační jednotku

Kraj Vysočina spustil Krajskou digitalizační jednotku
První týdny provozu má za sebou jedno z nejmodernějších pracovišť Krajského úřadu Kraje Vysočina – Krajská digitalizační jednotka. V suterénu Střední průmyslové školy stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě dva moderní skenery převádí do digitální podoby historicky významná regionální periodika a monografie z fondů Krajské knihovny Vysočiny, archivů a muzeí. V plánu jsou do budoucna např. i obecní kroniky a novodobé dokumenty obcí, úřadů i jiných organizací. „Krajský záměr digitalizace navazuje na projekt Národní digitální knihovny a jeho cílem je pořídit digitální kopie i pro tiskoviny, na které se v rámci národního programu nedostane a dále nabídnout službu knihovnám, muzeím, galeriím, okresním archivům a také obcím na území Kraje Vysočina a příspěvkovým organizacím,“ uvedl Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury. Krajská digitalizační jednotka je pouze částí krajského projektu podpořeného z IOP v celkové hodnotě 28 miliónů korun.
 

 
 

Vzhledem k velkému počtu dokumentů, které má kraj v plánu digitalizovat, byly pořízeny dva speciální skenery. „Robot pro skenování knih umožňuje plně automatický režim jejich snímání. Je přesný, vysoce citlivý a šetrný. Za optimálních podmínek a při odpovídajícím nastavení převádí knižní dokumenty do digitální podoby rychlostí okolo 1400 stran za hodinu. Druhá využitá digitalizační technologie umožňuje převod velkých předloh až do formátu A0. Máme tak možnost zdigitalizovat během jednoho snímání např. staré mapy a listiny velkých formátů,“ vyjmenoval Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky. Helena Hrnčířová z Krajské digitalizační jednotky dodává, že kromě kapacitních požadavků na digitalizační linku je důležitý i požadavek na kvalitu a kompletnost a unikátnost dokumentů určených k digitalizaci. „Před samotným snímáním je nutná příprava dokumentů – jejich vytipování, porovnání s národnímregistrem digitalizace, tak abychom se vyhnuli opakované digitalizaci v rámci ČR. Pokud chybí např. některé výtisky periodik, pokoušíme se je dohledat v jiných institucích. Surové snímky jsou pak pomocí nástroje pro hromadnou konverzi ořezány a upraveny tak, aby bylo potlačeno pozadí a dosaženo co nejlepší čitelnosti textu. Následuje kontrola kvality, pořízení popisných dat a u tištěných dokumentů automatické rozpoznání textu pro pozdější fulltextové vyhledávání,“ vyjmenovala Helena Hrnčířová.

 

Od digitalizace si kraj i knihovna slibují záchranu a obrazovou náhradu ohrožených nebo zanikajících fyzických dokumentů a tisků regionálně významných svým obsahem a původem. Navíc se tak nabízí snadnější přístup k vzácným tiskům nejen pro studenty nebo vědce, ale i celou širokou veřejnost. Mohou v neomezeném čase a počtu badatelů pracovat s tisky, kterým by hrozilo zcizení nebo nevratné poškození.


„Pokud vše půjde, jak předpokládáme, rádi bychom do tří let zvýšili řádově o desítky procent množství zdigitalizovaných dokumentů v regionu. Už během vlastní doby trvání projektu by měly být digitalizovány řádově miliony stran. Ty budou ve formátu JPEG2000 uloženy v archivu resp. v Krajském digitálním úložišti a na Internetu zpřístupněny podle potřeb jejich správců a v souladu s autorským zákonem,“ upozorňuje Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Projekt Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina je zaměřen na tři aktivity. Kromě výše zmíněné Krajské digitalizační jednotky vzniká i Krajské digitální úložiště jako nástroj k ukládání a zálohování dat obcí nebo příspěvkových organizací. Trojici doplňuje Krajská digitální spisovna, kde od poloviny letošního roku budou ze zákona dlouhodobě ukládány v digitální podobě veškeré úřední dokumenty a spisy.

 

Výhody digitalizace dokumentů

  • Skenovat lze cokoli
  • Využívá se špičková technologie (s předpokládanou morální živostností min. 10 let)
  • Radikální úspora místa
  • Snadné vyhledávání a orientace
  • Digitální data jsou přístupnější pro veřejnost
  • Snížení nákladů na tisk, kopírování a dohledávání dokumentů
  • Záchrana poškozených dokumentů vč. jejich obsahu
  • Snadná dostupnost

Projekt je podpořen Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Komplexní řešení Krajské digitalizační jednotky dodala společnost ICZ a.s.

  • Více informací Helena Hrnčířová, Krajská digitalizační jednotka a Krajská knihovna Vysočiny, e-mail: hrncirova@kkvysociny.cz

                                 Petr Pavlinec, odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2012 / 23.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze