Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Lokální workshop projektu eCitizen II na téma Social media

eCitizen II - Havlíčkův Brod
Ve středu 22. února 2012 se v Havlíčkově Brodě uskutečnil další lokální seminář projektu eCitizen II - hlavním tématem byla problematika sociálních medií.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během dopoledního bloku se účastníci semináře dozvěděli praktické informace z oblasti digitalizace a archivace, součástí byla i prohlídka Krajské digitalizační jednotky. Předmětem moderované diskuze bylo vyhodnocení dotazníků zaměřených na využívání sociálních medií v praxi obcí.
Odpolední část zahájil přednáškou o sociálních mediích Adam Zbiejczuk - přednáška byla zaměřena na možnosti využívání sociálních medií, zejména Facebooku. Součástí byla i ukázka praktických příkladů jak obce a města mohou efektivně využívat Facebook za účelem propagace nebo přiblížení činnosti samosprávy svým občanům. Bylo zdůrazněno několik hlavních bodů a doporučení:
- podstatné je uvažovat způsobem, kterým myslí uživatel, pro kterého systém / infromace připravujeme
- důležité je stanovení cíle ještě před tím, než začneme s Facebookem pracovat (zvýšení důvěryhodnosti samosprávy, aktivní konverzace s občany, zvýšení návštěvnosti)
- chceme-li odezvu, měli bychom definovat dotazy jednoduše, případně jako výběr z variant
- správce stránky by neměl být specialista z oblasti marketingu, ale člověk, který zná prostředí tzv. "zevnitř"
- důležité je zachovat jedinečnost používaných kanálů - tzn. nekopírovat stejný obsah na Facebook, web, atd.
- vhodné je provázaní "online" a "offline" života, aby stránka nebyla jen pouhou "vývěskou" bez možnosti reakce
- na Facebooku samosprávy by měl odpovídat starosta pod vlastním profilem
- často jsou skvělými správci stránek obce zástupci knihoven, kteří mají přehled o dění v obci
- důležité je otevřeně jednat navenek i dovnitř organizace
Celodenní seminář byl zakončen blokem zaměřeným na práci se systémem Váš názor jak z pohledu běžného uživatele, tak z pohledu administrátora. Součástí bloku byly i novinky a aktualizace, které budou oficiáolně spuštěny v nejbližších dnech. Přednášku ocenili zejména zástupci z řad obcí, které dosud systém Váš názor neimplementovaly a uvažují o zapojení se do tohoto projektu.
Výstupy z lokálního semináře budou zapracovány do reportu pro vedoucího partnera projektu a budou prezentovány na dalším společném mezinárodním semináři v Itálii.

 

eCitizen II - Havlíčkův Brod 2/2012

Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 23.2.2012 / 23.2.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze