Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekty cestovního ruchu na jižní Moravě a Vysočině začnou soutěžit o půl miliardy korun z evropských dotací

ROP
Regionální rada Jihovýchod vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů žádajících o dotace z ROP Jihovýchod. Půl miliardy korun uvolnila Regionální rada Jihovýchod pro žadatele o projekty výstavby turistických zařízení, zpřístupnění památek, značení a úpravy cyklotras nebo zlepšení zpřístupnění kulturních památek a památek UNESCO. Druhá výzva je určena pro kraje, které si mohou požádat o dotaci na zařízení celoživotního vzdělávání.
 

 
 

Od 2. dubna do 29. června 2012 přijímá Úřad Regionální rady na svých pracovištích v Brně a v Jihlavě

projektové záměry ve výzvě v cestovním ruchu. Projektové záměry se mohou týkat:

·        výstavby či technického zhodnocení turistických zařízení pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu s nadregionálním dopadem. Regionální rada Jihovýchod v této výzvě klade důraz na zpřístupnění památek nadregionálního významu a regionálního významu, které jsou zapsány v seznamu kulturních památek Ministerstva kultury. Tyto památky kromě zpřístupnění čeká i obnova doprovodné infrastruktury jako je značení, sociální zařízení nebo odpočívadla.

·        značení a úprav cyklotras, naučných a vinařských stezek a tras pro pěší a lyžaře;

·        výstavby přístupových komunikací k památkám UNESCO a památkám nadregionálního významu spjatých s regionem.

O půl miliardy korun, které na výše uvedené aktivity uvolnila Regionální rada Jihovýchod, budou soutěžit obce a svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace nebo i malí a střední podnikatelé.

 

Druhá výzva, která nabízí 106 milionů korun pro projekty krajů a jimi zřízených organizací, se zaměří na výstavbu zařízení pro celoživotní vzdělávání. Střední školy, speciální školy nebo i knihovny si nakoupí z evropských dotací technické vybavení nezbytné pro výuku a zvyšování úrovně vzdělávání.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18 miliard korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro téměř 600 projektů schváleny dotace ve výši 14 miliardy korun, což je 77 procent.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 22.2.2012 / 22.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze