Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky monitoringu kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2011

 

 
 

Výsledky monitoringu kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2011

Měřením škodlivin v ovzduší za uplynulý rok se prokázalo, že stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a v celoročním porovnání jsou koncentrace sledovaných znečišťujících látek pod limitem. Hlavní podíl na znečištění ovzduší má doprava, zejména dálnice D1. Druhým významným znečišťovatelem ovzduší jsou lokální topeniště, negativní vliv na kvalitu má zejména spalování nekvalitních paliv nebo odpadů.

To jsou výsledky trvalého sledování kvality ovzduší v Jihlavě. Výsledky se vyhodnocují vždy po roce, kontinuální měření trvá od roku 2009. Měření imisí provádí v areálu společnosti Automotive Lighting v Jihlavě firma ENVItech Bohemia s.r.o.

Zjištěné hodnoty měření byly porovnány s pozaďovými stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu – stanice AIM v areálu ZŠ Demlova v Jihlavě a pozaďová stanice ČR v Košeticích.

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt města Jihlavy a kraje Vysočina a je prováděn v lokalitě, kde byly v rámci odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ naměřeny nejvyšší koncentrace škodlivin.

Primátor Jaroslav Vymazal i krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý deklarovali, že město i kraj budou měření dál podporovat.

„Trvalé sledování kvality ovzduší v Jihlavě je důležité pro rozhodování města o tom, jaké provozy, a tedy i zaměstnavatele, do města ještě můžeme přijmout,“ uvedl jeden z argumentů pro monitoring ovzduší primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

„Monitoring v Jihlavě se osvědčil, proto máme zájem rozšířit sledování ovzduší na celý Kraj Vysočina v rámci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina, na kterém v současné době pracujeme“ sdělil krajský radní Zdeněk Ryšavý.

Výsledky ročního monitoringu včetně závěrečné zprávy budou zveřejněny na stránkách krajského úřadu. 

 

Více informací: Rostislav Habán, 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 16.2.2012 / 16.2.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze