Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Uznání zahraničního vzdělání: Vysočina eviduje 641 žádostí za 11 let

Uznání zahraničního vzdělání: Vysočina eviduje 641 žádostí za 11 let
O uznání ukončeného vzdělání, neboli nostrifikaci, zažádalo na Vysočině za 11 let celkem 641 cizinců. Kraj doposud uznal 576 žádostí. Nejvíce se dle statistik uznávala studia z Ukrajiny a Mongolska, která dohromady představují 65 procent všech schválených žádostí. V seznamu uznaných vzdělání figurují na Vysočině už zápisy ze 14 zemí světa.
 

 
 

Od ledna roku 2001 přidělil zákon agendu nostrifikace, čili uznávání zahraničního vzdělání, krajským úřadům. Před tímto datem vyřizovaly žádosti školské úřady jako orgány státu. Krajský úřad Kraje Vysočina začal činnost fakticky vykonávat od 11. dubna 2001. Za uplynulých jedenáct let žadatelé předložili potvrzení o dokončení vzděláni ze 14 států.

Doklad ze státu

Počet

Spojené státy americké

6

Republika Kazachstán

9

Čínská lidová republika

9

Spolková republika Německo

10

Vietnamská socialistická republika

12

Rakouská republika

13

Ruská federace

15

Arménská republika

15

Slovenská republika

15

Bělorusko

22

Moldavská republika

24

Polská republika

27

Mongolsko

136

Ukrajina

263

Celkem

576

Tab. č. 1 Přehled zemí a počet uznaných vzdělání  

 

V minulém roce 2011 vyřídil Krajský úřad Kraje Vysočina kladně 16 žádostí o uznání zahraničního vzdělání, což představuje oproti roku 2010, kdy bylo podáno 28 žádostí, pokles. Předložené doklady byly loni nostrifikovány ve čtyřech případech jako základní vzdělání, v devíti případech jako střední vzdělání, z toho ve třech případech s výučním listem a v šesti případech s maturitou, a ve třech případech jako vyšší odborné vzdělání.

 

Rok

Přijaté žádosti

Kladně vyřízené žádosti

2009

34

34

2010

29

28

2011

16

16

Tab. č. 2 Přehled přijatých a vyřízených žádostí o uznání studia od roku 2009

 

„Část žadatelů musí podstoupit nostrifikační zkoušku, ale pokud není dle školské zákona nutná, rozhoduje krajský úřad ve lhůtách pro vydání rozhodnutí podle správního řádu bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů a ve složitých případech do 60 dnů,“ přiblížil Vít Krčál z odboru školství, mládeže a sportu.

Od 1. ledna 2012 byl zvýšen správní poplatek z 200 na 1000 korun a je splatný při podání žádosti bez ohledu na výsledek řízení (dříve se platil jen při kladném vyřízení žádosti).

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 6.2.2012 / 6.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze