Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mnoho informací ale co musí obec /město udělat ?

Popis činností, které je nutno realizovat již nyní.
 

 
 

I. Registrace agend (podrobný popis naleznete v dokumentu Návod pro obce)

 • Pro registraci se používá účet lokálního administratora, tj.  uživatel s předponou „ADM_“, který byl potvrzen - ověřen (ověření probíhalo formou odeslání formuláře Správa lokálních administrátorů.zfo datovou schránkou – viz. postup pro obce).
 • V Seznamu OVM (https://www.seznamovm.cz/spravadat/p/login) nastavit Přístup do agendových informačních systémů   - Ohlašovatel působnosti v agendě. Na základě této registrace bude udělen přístup k základním registrům.
 • Přihlásit se k agendě na https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/ . Agendu je třeba dle zákona přihlásit do 30 dnů od zveřejnění.
 • Registrace je důležitá pro přístup do základních registrů. Při přístupu do registrů se uvádí, která agenda do systému přistupuje, a tyto informace budou zobrazeny i ve výpisu přístupu do do základních registrů !
 • Registraci musí provést každý orgán veřejné moci !

II. Registrace Informačního sytsému, žádost o certifikát

 • Dle příručky https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Dokumentace/isvs_up_10200_100_administrator.pdf provést registraci na https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx.
 • V současnosti se vede diskuse co vše registrovat jako informační systém. Jako příklad lze uvést systém právních informací ASPI - nemá smysl jej registrovat, do základních registrů nepřistupuje. Registrujeme pouze systém, který do základních registrů přistupuje.
  Pokud je systém tvořen více moduly a každý modul přistupuje samostatně - přes vlastní účet a certifikát - registrujeme každý modul. Pokud přistupuje systém přes jeden účet a certifikát, registrujeme jen jeden systém.
 • Malá obec se může obejít i bez informačního systému. Pro přístup k registrům poslouží CzechPoint. Obec bez informačního systému přistupujícího k základním registrům tuto činnost provádět nebude. 
 • Pokud máte registrovaný Informační systém, požádejte o certifikát pro připojení. Viz http://www.szrcr.cz/spravci .

IV. Příprava, kontrola dat

 • Pokud jste editory některého ze základních registrů, můžete být požádáni i o kontrolu, opravu či doplnění vkládaných dat do registrů.
 •  
  Zodpovídá: Ing. Karel Žák
  Vytvořeno / změněno: 6.2.2012 / 6.2.2012

   

  Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem

  Vyhledávání

  nahoru

  web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze