Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Protierozní opatření ve Velkém Rybníku u Humpolce prochází zjišťovacím řízením

Protierozní opatření ve Velkém Rybníku u Humpolce prochází zjišťovacím řízením
Hlavním účelem připravovaného protierozního opatření je ochrana severovýchodní části obce Velký Rybník a níže ležícího území před příchodem velkých vod a splavů půdy z výše položených zemědělských pozemků, které v minulosti několikrát způsobily velké škody na majetku místního obyvatelstva. Umístění protierozního opatření vychází z morfologie terénu a statisticky nejpravděpodobnějšího ohrožení zástavby srážkovými vodami ze svažitých pozemků v okolí obce. V rámci protierozního opatření bude vybudován záchytný příkop, odvodný příkop a odlehčovací přepad. Dále bude provedena rekonstrukce místní obslužné komunikace vedoucí podél záchytného příkopu a uložení místních sdělovacích kabelů do ochranných zařízení. Záměr je v souladu s územním plánem obce Velký Rybník.
 

 
 

K oznámení, které se zabývá vlivem záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se lze písemně vyjádřit do 22. 2. 2012 na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V elektronické podobě je textová část oznámení zveřejněna na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru VYS586.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.2.2012 / 3.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze