Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj představil nová pravidla pro návrat půdy zpět k obhospodařování

Kraj představil nová pravidla pro návrat půdy zpět k obhospodařování
Kraj Vysočina zaměřil svojí pozornost na kontrolu ochrany půdy na celém svém území. Odbor životního prostředí představil 31. ledna 2012 novou metodiku pro navrácení dočasně nezemědělsky využité půdy zpět k hospodářskému užívání. „Cílem je, aby se zemědělské pozemky, ze kterých byla dočasně shrnuta ornice, vrátily co nejdříve zpět do obhospodařovatelného stavu,“ okomentoval Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.
 

 
 

„Metodika je určena pro pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Předkládá se zjednodušený plán rekultivace, na základě kterého může správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu provést dozor nad tím, zda jsou žadatelem navržená opatření plněna v předloženém rozsahu a ve stanovených termínech,“ přiblížil radní Zdeněk Ryšavý. V případě, že navržená opatření nebyla dodržena, nebo v případě, že došlo k  překročení roční zákonné lhůty, zahájí příslušný správní orgán řízení za účelem uložení opatření. Metodika bude zveřejněna na webových stránkách Kraje Vysočina, v dokumentech odborů.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 1.2.2012 / 1.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze