Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj znovu podpoří značení turistických cest a cyklotras

Kraj znovu podpoří značení turistických cest a cyklotras
Na svém dnešním zasedání odsouhlasila Rada Kraje Vysočina poskytnutí dvou dotací pro kluby českých turistů. Ústředí Klubu českých turistů, které spravuje značení cyklistických tras získá krajskou podporu ve výši 200 tisíc korun. Ve stejné výši obdrží příspěvek také Klub českých turistů Vysočina na obnovu pěších tras. „Kraj Vysočina se podílí na financování údržby značení v jednom případě od roku 2003 a v druhém od roku 2007. Za tuto dobu bylo rozděleno z krajského rozpočtu mezi dvě organizace necelých 2,4 milionu korun,“ přiblížil Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.
 

 
 

V celé České republice se nachází 40 tisíc kilometrů vyznačených pěších turistických a lyžařských tras. Z toho na Vysočině jsou evidovány a spravovány 3 tisíce kilometrů. Pro cyklisty je vyznačeno na 32 tisíc kilometrů cest, z toho v Kraji Vysočina 2,3 tisíce kilometrů. Díky poskytnutým financím mohou speciálně vyškolení značkaři zkontrolovat všechny cesty a průměrem se každý rok v jarních měsících obnovuje jedna třetina z celkového značení na pěších cestách a zhruba jedna pětina cest pro cyklisty. „Z poskytnuté dotace se částečně pokryjí náklady na cestovné a především náklady spojené s údržbou turistických značek,“ uzavřel krajský radní Tomáš Škaryd.

 

 

 

Rok

Výše dotace

2003

200 000,-

2005

190 000,-

2006

200 000,-

2007

200 000,-

2008

157 000,-

2009

200 000,-

2010

150 000,-

2011

200 000,-

CELKEM

1 497 000,-

Tab. č. 1. přehled poskytnutých dotací KČT – ústředí

 

 

 

Rok

Výše dotace

2007

200 000,-

2008

200 000,-

2009

200 000,-

2010

150 000,-

2011

150 000,-

CELKEM

900 000,-

Tab. č. 2. přehled poskytnutých dotací KČT Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 31.1.2012 / 31.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze