Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
Mezinárodní konference u příležitosti zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 odstartovala celou řadu aktivit, které se v tomto roce na Vysočině uskuteční. Ambasadorem aktivního stárnutí na Vysočině se stala populární zpěvačka Naďa Urbánková, která alespoň na dálku pozdravila všechny přítomné hosty a vzkázala seniorům, aby dávali najevo celému světu, že mají díky své zralosti takové zkušenosti, o které se mohou se všemi s láskou podělit a prospět tak všem.
 

 
 

Konferenci zahájil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který předal pomyslnou štafetu  krajskému radnímu za sociální oblast Petru Krčálovi. Ten přítomné seznámil s výčtem všech aktivit, které se uskuteční na Vysočině. S kulturním programem na konferenci vystoupili zpěváci ze skupiny Šafářanka z Ústavu sociální péče Křižanov a senioři z Domova pro seniory Třebíč, Manželů Curieových.

 

Potom už následovaly jednotlivé příspěvky: Lenka Bočková z Ministerstva práce a sociálních věcí objasnila důvod vyhlášení a zajištění Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v České republice, Ladislav Kabelka, předseda České společnosti paliativní péče vysvětlil návštěvníkům problematiku geriatrické křehkosti a Jaroslava Šedová a Soňa Zajícová-Špinarová z Psychiatrické léčebny v Jihlavě popsaly péči o duševní zdraví seniorů.

 

V rámci mezinárodního zastoupení zazněl příspěvek Mag. Very Marie Streller, z Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska, která návštěvníkům konference přiblížila seniorskou politiku Dolního Rakouska a vznikající spolupráci jejich regionu s Krajem Vysočina.

Následovaly ukázky příkladů dobré praxe: Marek Klement popsal aktivní život lidí s handicapem v Domově bez zámku v Náměšti nad Oslavou, Michaela Brhlová z o.p.s. Chaloupky představila projekt mezigeneračních aktivit dětí a seniorů, Zdeněk Smutný informoval o činnosti Rady seniorů Kraje Vysočina a  Tereza Axmanová ze sdružení Slepíši Tasov ukázala výsledky práce dětí a seniorů – krásné výrobky hmatového modelování.

 

Skvělou tečkou na závěr bylo vystoupení Milana Klapetka z Vysokého učení technického Brno, který přednesl milé a humorné zamyšlení nad tím, že nic není snazšího, než být seniorem. Použil k tomu slova profesora Vladimíra Vondráčka, nestora české psychiatrie, který řekl:„lidé se zbytečně bojí stáří, to je naprosto zbytečný strach, protože stáří má dokonce i mnoho předností před mládím.... Akorát já si teď momentálně nemohu na žádnou vzpomenout.“

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 27.1.2012 / 27.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze