Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina letos rozdělí více než čtyři miliony mezi sportovní centra talentované mládeže

sport
Letos už devátým rokem rozdělí Kraj Vysočina peníze resp. dotace krajským centrům talentované mládeže. V jedenácti v současné době krajem registrovaných centrech se na svou sportovní kariéru pod dohledem trenérů intenzivněji připravují stovky sportovních talentů. "Pokud má někdo k něčemu talent, měl by být podpořen, aby v něm vynikl. Pokud krajská dotace umožní další sdružování prostředků, které pomohou udržet fungování krajských center talentované mládeže, pak každá koruna splnila svůj účel," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Rozpočet Kraje Vysočina představuje pro sportovní kluby významný zdroj financování. Celkem bylo na účty center talentované mládeže odesláno už bezmála 33 milionů korun. Další prostředky kraj na sport poskytuje z Fondu Vysočiny a vedle tréninkový aktivit intenzivně podporuje i repezentaci a pořádání mistrovských podniků na svém území.
 

 
 

 

 Tab. 1: Příjemci dotace /sportovní centra talentované mládeže 2012

Krajské centrum talentované mládeže KCTM

Výše dotace

v Kč

fotbal

1 500 000

lední hokej

1 000 000

šachy

60 000

volejbal

230 000

plavání

230 000

basketbal

230 000

orientační běh

160 000

házená

230 000

stolní tenis

32 000

atletika

130 000

lyžování

250 000

CELKEM

4 052 000

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

 

Nejstarší centrum talentované mládeže je na Vysočině zaměřeno na výchovu mladých fotbalistů při klubu FC Vysočina, naopak nemladším z rodiny center je centrum atletů.

 

Další krajské podpory aktivním i rekreačním sportovcům (výběr): Od roku 2005 finančně podporuje kraj Vysočina úspěšné regionální sportovce při jejich výjezdech na sportovní mistrovství. V loňském roce tak částkou 0,5 miliónu korun podpořil 30 žádostí sportovců a klubů na vycestování za hranice kraje i České republiky. Obdobným způsobem pomáhá Vysočina nejen regionálním pořadatelům světových, republikových, nebo evropských mistrovství v kraji. V roce 2011 na Vysočině s podporou kraje proběhlo 15 mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a světa. Kraj tyto aktivity (pořadatelství) podpořil celkem částkou 0,67 miliónů korun.

Z Fondu Vysočiny byly jen v roce 2011 poskytnuty tři milióny korun na údržbu sportovišť.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2012 / 24.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze