Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

AKČNÍ PLÁN elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012

Už od roku 2009 věnuje Kraj Vysočina intenzivní pozornost problematice elektronické bezpečnosti. O rok později krajská rada schválila Strategii elektronické bezpečnosti na roky 2010 – 2013. Její naplňování je spojeno s každoročním bilancováním a hodnocením jejího naplňování. Na definování cílů Strategie krajský tým spolupracuje např. také s krajským policejním ředitelstvím, centrálními institucemi nebo hospodářskou komorou, státním zastupitelstvím.
 

 
 

Každoroční akční plány pro naplňování Strategie jsou připravovány tak, aby aktivity z nich plynoucí zasáhli co nejširší cílovou skupinu. „Mezi nejohroženější skupiny patří děti a mládež, drobní  a střední podnikatelé a běžní uživatelé, kteří nemají dostatečné povědomí o hrozbách internetu a moderních online technologiích,“ upozorňuje Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky.

 

Mezi opatření, která jsou v plánu realizovat pro elektronickou bezpečnost 2012, patří např.:

v oblasti vzdělávání:

organizace odborného semináře pro členy funkčního lektorského sboru, pro další odborníky a následně pro širokou veřejnost

spolupráce s projektem i-Bezpečná škola, který realizuje Vysočina Education

 

v oblasti monitoringu:

ve spolupráci s odbornými firmami zajistit propagaci aktivit ke zvýšení povědomí občanů a vybraných cílových skupin o aktivitách v oblasti e-bezpečnosti

 

v oblasti propagace a medializace:

propagace značky Kraj Vysočina Doporučuje pro bezpečný internet

dokončení navigačního portálu elektronické bezpečnosti kraje – Kam se obrátit s problémy

uskutečnění propagační kampaň k problematice e-bezpečnosti mimo jiné se zaměřením na bezpečné používání elektronických systémů v oblasti zdravotnictví

 

v oblasti podpory drobným a středním podnikatelům

školení pro prodejce HW a SW na Vysočině

definování minimálního standardu elektronické bezpečnosti pro drobné a střední podnikatele

 

Na zvyšování elektronické bezpečnosti a především osvěty s tím spojené Kraj Vysočina ročně vynakládá cca 400 tis. korun.

 

Více informací o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti naleznete na http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

Celé znění akčního plánu na http://www.kr-vysocina.cz/akcni-plan-elektronicke-bezpecnosti/d-4033285/p1=42676.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2012 / 24.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze