Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

AKČNÍ PLÁN elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012

Už od roku 2009 věnuje Kraj Vysočina intenzivní pozornost problematice elektronické bezpečnosti. O rok později krajská rada schválila Strategii elektronické bezpečnosti na roky 2010 – 2013. Její naplňování je spojeno s každoročním bilancováním a hodnocením jejího naplňování. Na definování cílů Strategie krajský tým spolupracuje např. také s krajským policejním ředitelstvím, centrálními institucemi nebo hospodářskou komorou, státním zastupitelstvím.
 

 
 

Každoroční akční plány pro naplňování Strategie jsou připravovány tak, aby aktivity z nich plynoucí zasáhli co nejširší cílovou skupinu. „Mezi nejohroženější skupiny patří děti a mládež, drobní  a střední podnikatelé a běžní uživatelé, kteří nemají dostatečné povědomí o hrozbách internetu a moderních online technologiích,“ upozorňuje Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky.

 

Mezi opatření, která jsou v plánu realizovat pro elektronickou bezpečnost 2012, patří např.:

v oblasti vzdělávání:

organizace odborného semináře pro členy funkčního lektorského sboru, pro další odborníky a následně pro širokou veřejnost

spolupráce s projektem i-Bezpečná škola, který realizuje Vysočina Education

 

v oblasti monitoringu:

ve spolupráci s odbornými firmami zajistit propagaci aktivit ke zvýšení povědomí občanů a vybraných cílových skupin o aktivitách v oblasti e-bezpečnosti

 

v oblasti propagace a medializace:

propagace značky Kraj Vysočina Doporučuje pro bezpečný internet

dokončení navigačního portálu elektronické bezpečnosti kraje – Kam se obrátit s problémy

uskutečnění propagační kampaň k problematice e-bezpečnosti mimo jiné se zaměřením na bezpečné používání elektronických systémů v oblasti zdravotnictví

 

v oblasti podpory drobným a středním podnikatelům

školení pro prodejce HW a SW na Vysočině

definování minimálního standardu elektronické bezpečnosti pro drobné a střední podnikatele

 

Na zvyšování elektronické bezpečnosti a především osvěty s tím spojené Kraj Vysočina ročně vynakládá cca 400 tis. korun.

 

Více informací o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti naleznete na http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

Celé znění akčního plánu na http://www.kr-vysocina.cz/akcni-plan-elektronicke-bezpecnosti/d-4033285/p1=42676.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2012 / 24.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze