Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Letošní titul Bezpečná nemocnice získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Mezi oceněnými je také Nemocnice Pelhřimov

Celkem sedmnáct projektů posuzovala v aktuálním ročníku porota soutěže Bezpečná nemocnice. Hlavním cílem této soutěže, která se koná od roku 2008, je zvýšení informovanosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zdravotnickému zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí. Výsledky čtvrtého ročníku soutěže vyhlásil v Horáckém divadle Jihlava ministr zdravotnictví Leoš Heger a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. "Letos jsme zaznamenali mimořádně početné zastoupení projektů fakultních nemocnic. Absolutním vítězem čtvrtého ročníku soutěže se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Výsledky čtvrtého ročníku soutěže Bezpečná nemocnice

sekce Technicko-provozní oblast – celkem přihlášeno 5 projektů

 

3. místo - Nemocnice Strakonice, a.s.: „Pořádková a informační služba v Nemocnici Strakonice, a.s.“

2. místo - Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: „Nemocnice v krizové situaci“

1. místo - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: „Elektronické sledování povinností zaměstnanců“

 

Sekce Ošetřovatelsko-medicínská oblast – celkem přihlášeno 12 projektů.

 

3. místo - Nemocnice na Homolce: „Bezpečnost farmakoterapie – zřízení oddělení klinické farmacie jako katalyzátoru bezpečnosti farmakoterapie“

2. místo - Svitavská nemocnice, a.s.: „Informační mapy péče ve Svitavské nemocnici, a.s.“

1. místo - Ústřední vojenská nemocnice Praha: „Program prevence pádů pacienta v ÚVN Praha“

Absolutním vítězem soutěže se stala s nejvyšším počtem bodů od osmičlenné poroty Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Společnost Johnson & Johnson ocenila její projekt mimořádnou finanční cenou ve výši 100 tisíc korun. Prostředky jsou určeny na odborné vzdělávání.

 

Základními kritérii pro hodnocení osmičlenné poroty jsou například: přínos pro zvyšování kvality a bezpečí, využitelnost projektu v jiných zařízení nebo finanční efektivita vztažená k míře přínosu pro zvýšení kvality a bezpečí. Mezi nejčastější témata soutěžních projektů patří využití IT techniky a dále široké téma prevence pádů pacientů.

 

Vedle tradičního vyhlášení soutěže Bezpečná nemocnice je odborná veřejnost zvána také na navazující konferenci Dny bezpečí, na které budou představeny a diskutovány vítězné projekty a dále příspěvky uznávaných odborníků na kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví.

 

Do prvního ročníku celostátní soutěže v roce 2008 o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ se přihlásilo celkem 8 nemocnic se svými projekty. Nejvyšší ocenění získal projekt Fakultní nemocnice Ostrava – téma projektu „Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik“.

Do loňského ročníku celostátní soutěže bylo přihlášeno celkem 16 projektů, z nichž hodnotící komise ocenila v každé sekci nejlepší projekt.  Nejvyšší ocenění v sekci 1 – technicko-provozní oblast byl oceněn projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – téma projektu „Elektronické sledování nežádoucích událostí“, v sekci 2 – ošetřovatelsko-medicínská oblast projekt Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.  – téma projektu „Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta“. Celkovým vítězem soutěže byl vyhlášen projekt Nemocnice Havlíčkův Brod.

 

Související aktivity:

pondělí 23. ledna 2012, 9:00 – 15:00 hod. konference Dny bezpečí, sídlo Kraje Vysočina, Jihlava

 

BEZPEČNÁ NEMOCNICE je celostátní soutěž určená pro lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území ČR. Do soutěže jsou přijímány jak projekty již realizované, tak i projektové záměry.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2012 / 22.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze