Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rybáři vyčíslili škody způsobené vydrami a kormorány

vydra
Za posledních devět let vyčíslili rybáři z Vysočiny škody způsobené zákonem chráněnými živočichy na více než 21 milionů korun. Škody o kterých je řeč jdou na vrub vydře říční, kormoránu velkému a v posledním roce také bobrovi evropskému. "Za rok 2011 byla poskytnuta náhrada škody celkem 66 žadatelům ve výši 2,9 miliónu korun. 52% připravených náhrad je určeno na zmírnění dopadů škod po vydře říční," uvedl Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.
 

 
 

Celkový přehled poskytnutých náhrad škod dle zák. č. 115/2000 Sb.

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

rok

živočich

I.pololetí

II.pololetí

celkem za rok

 

 

počet

žadatelů

částka v Kč

počet

žadatelů

částka v Kč

Počet

 žadatelů

částka v Kč

2003

........

vydra říční

7

141 588,00

8

186 630,00

15

328 218,00

kormorán velký

3

495 320,50

1

81 507,00

4

576 827,50

celkem

10

636 908,50

9

268 137,00

19

905 045,50

2008

vydra říční

42

633 648,00

32

737 943,50

76

1 371 591,50

kormorán velký

5

768 212,50

7

524 918,50

12

1 293 131,00

celkem

47

1 401 860,50

39

1 262 862,00

88

2 664 722,50

2009

vydra říční

36

677 045,00

27

744 490,00

63

1 421 535,00

kormorán velký

8

1 379 092,50

2

75 184,00

10

1 454 276,50

celkem

44

2 056 137,50

29

819 674,00

73

2 875 811,50

2010

vydra říční

29

749 251

29

732 468,00

58

1 481 719,00

kormorán velký

11

1 501 563,50

1

129 513,00

12

1 631 076,50

celkem

40

2 250 814,50

30

861 981,00

70

3 112 795,50

2011

vydra říční

24

761 823

29

786 894,00

53

1 548 717,00

kormorán velký

11

1 018 653,75

1

317 349,00

12

1 336 002,75

bobr evropský

0

0

1

64 400,00

1

64 400,00

celkem

35

1 780 476,75

31

1 168 643,00

66

2 949 119,75

 

V roce 2011 byla poprvé nahlášena také bilance za škody způsobené bobrem evropským.  „Žádost z Třebíčska se týkala škod na kukuřici, která nemohla být sklízena z důvodu zatopení pozemku vodou v důsledku činnosti bobra,“ uvedl konkrétní případ Zdeněk Ryšavý.

 

Nejvyšší náhrady vyplacené poškozeným subjektům eviduje Kraj Vysočina v roce 2010, kdy částka překročila 3,1 miliónu korun. Nejvíce případů bylo řešeno v roce 2007, kdy náhradu získalo 94 hospodářů. „V posledních letech je celková výše poskytnuté  náhrady školdy přibližně stejná, ročně žádá přibližně 70  poškozených subjektů v celkový výši do tří milionů korun,“ shrnula Martina Kratochvílová z krajského odboru životního prostředí.

 

Náhrady za hodování zvláště chráněných živočichů se na Vysočině od roku 2003 více než ztrojnásobily. Náhrady škod proplácí poškozeným subjektům prostřednictvím krajů stát. Zákon o náhradách škold má alespoň z části zmírnit konflikt mezi zájmy ochránců přírody a vlastníků pozemků, rybníků a domácích zvířat.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2012 / 10.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze