Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Slavnostní uvedení knihy Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko

Slavnostní uvedení knihy Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko
Publikaci s názvem „Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko“ určenou široké veřejnosti rovněž jako zdroj písňového materiálu – pro aktivity místních folklorních skupin, pro školy a další kulturní a výchovné instituce- vydalo Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Vydání knihy finančně podpořilo i Ministerstvo kultury České republiky.
 

 
 

Při výzkumech prováděných v předešlých letech v terénu na podhoráckém venkově bylo zjištěno, že se regionální lidové písně vytrácejí nejen z povědomí lidu, ale i z repertoáru muzikantů při tradičních obyčejových slavnostech a zvycích. Obvyklý současný repertoár se skládá z písní jiných národopisných oblastí (např. ze Slovácka), přitom však někteří starší venkovští zpěváci místní lidové písně ještě znají. Rovněž na knižním trhu byly k dispozici publikace s písněmi z Horácka, ale chyběl zde zpěvník z regionu Podhorácka. S cílem přiblížit veřejnosti bohatství písňového dědictví Podhorácka a napomoci obrodě lidové zpěvnosti vycházející z tradic tohoto regionu připravily Marta Toncrová a Silva Smutná knihu „Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko“.

 

Kniha je ve formátu A5 a obsahuje 512 stran, vydáno bylo 500 ks výtisků. V celkem devíti tematických celcích je uvedeno 342 písní. Tyto písně, které zapsali různí sběratelé od počátku 20. století do poválečné doby, byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště. Navíc je připojeno několik písňových zápisů ze současných výzkumů krajského pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, dále materiály z muzejních archivů a ze soukromých zdrojů a také písně ze starších tisků a regionální literatury.

 

 „Je mi ctí, uvést tuto mimořádnou publikaci, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti“, uvedl Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury. Slavnostní uvedení knihy se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B 3.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. V hudebním programu vystoupí ženský pěvecký sbor a zpěváčci národopisného souboru Bítešan. „Věříme, že se kniha stane nejen součástí veřejných knihoven a ozdobou knihoven rodinných, ale především přispěje k oživení zanikajícího povědomí obyvatel o místní lidové písni“, doplnily obě editorky.

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 6.1.2012 / 6.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze