Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborná způsobilost dopravců

Dne 01.06.2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994, o silniční dopravě, a dne 23.08.2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 478/2000 Sb., ze dne 14. prosince 2000, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Oba tyto právní předpisy mění mimo jiné také podmínky získávání odborné způsobilosti dopravců.
 

 
 

Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky.

 

Odborná způsobilost musí trvat po celou dobu provozování dopravy.

 

Zkoušky odborné způsobilosti se provádí pro tyto druhy silniční dopravy:

-       silniční nákladní doprava, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

-       silniční osobní doprava, provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele.

 

Zkouška odborné způsobilosti se skládá v českém jazyce, před zkušební komisí jmenovanou dopravním úřadem z řad zaměstnanců.

 

Zkouška odborné způsobilosti se provádí jako písemná zkouška pro každý druh dopravy zvlášť a skládá se ze dvou částí:

 

-       test z jednotlivých oborů,

-       případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění znalostí při provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.

 

Obsahem zkoušky je ověřit úroveň znalostí v těchto oborech:

 

a)    občanské právo,

b)    obchodní právo,

c)    sociální právo,

d)    daňové právo,

e)    obchodní a finanční správa podniku,

f)     přístup na trh,

g)    technické normy a technická hlediska provozu,

h)    bezpečnost silničního provozu.

 

Testové otázky stanoví Ministerstvo dopravy a jsou zveřejněny zde.Zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby se 2. 12. 2020 konat nebudou

z důvodu epidemiologických opatření.
 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2012 / 8.11.2016 | Úřední deska od-do: 20.10.2015-8.12.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Informace pro > Nákladní a osobní příležitostná doprava

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze