Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborná způsobilost dopravců

Právními předpisy, které mimo jiné upravují podmínky k získávání odborné způsobilosti dopravců, jsou zákon č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 478/2000 Sb., ze dne 14. prosince 2000, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 

 
 

Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky.

 

Odborná způsobilost musí trvat po celou dobu provozování dopravy.

 

Zkoušky odborné způsobilosti se provádí pro tyto druhy silniční dopravy:

-    silniční nákladní doprava, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

-    silniční osobní doprava, provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele.

 

Zkouška odborné způsobilosti se skládá v českém jazyce, před zkušební komisí jmenovanou dopravním úřadem z řad zaměstnanců.

 

Zkouška odborné způsobilosti se provádí jako písemná zkouška pro každý druh dopravy zvlášť a skládá se ze dvou částí:

 

-     test z jednotlivých oborů,

-     případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění znalostí při provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.

 

Obsahem zkoušky je ověřit úroveň znalostí v těchto oborech:

 

a)    občanské právo,

b)    obchodní právo,

c)    sociální právo,

d)    daňové právo,

e)    obchodní a finanční správa podniku,

f)     přístup na trh,

g)    technické normy a technická hlediska provozu,

h)    bezpečnost silničního provozu.

 

Testové otázky stanoví Ministerstvo dopravy a jsou zveřejněny zde.


NOVÝ TERMÍN: Je možné přihlásit se na zkoušky OZ, které se budou konat dne 8. 6. 2022 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2012 / 19.5.2022 | Úřední deska od-do: 20.10.2015-8.12.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies