Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

A pacienti budou v teple

A pacienti budou v teple
Kraj Vysočina pokračuje v zateplování veřejných budov ve svém majetku. Pomáhají evropské finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Na základě schváleného projektu „Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.“ byly zahájeny v červnu letošního roku stavební rekonstrukce v krajských nemocnicích v Jihlavě a Pelhřimově. Celkové náklady na modernizaci objektů jsou 67 miliónů korun. Kraj ze svého rozpočtu pokryje částku 57 miliónů korun a zbylých 10 miliónů korun poskytne Fond soudržnosti EU.
 

 
 

Budova interního pavilonu Nemocnice Jihlava a pavilon diagnostické péče pelhřimovské nemocnice se dočkaly stavební rekonstrukce díky evropským finančním prostředkům z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Oba objekty byly postaveny v 80. letech minulého století díky v té době rozšířené panelové technologií a bez větších oprav jsou v provozu dodnes. Realizací projektu došlo k zateplení objektů fasádním kontaktním zateplovacím systémem včetně stropních a střešních konstrukcí. Rekonstrukce v sobě dále zahrnuje vyzdění meziokenních pilířů, výměny okenních a dveřních výplní a  opravu lodžií. „Současné zateplení objektů bylo nanejvýše vhodné
i v návaznosti na zavádění metody EPC na těchto objektech“, sdělil Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku.

Rekonstrukce přinesou úspory energie ve výši cca 4519 GJ/rok a tedy výrazné snížení finanční náročnosti provozu nemocnic. Z ekologického hlediska dojde ke snížení emisní zátěže okolí
o 260/rok CO2., což znamená, že  z komínů bude odcházet méně škodlivých látek.

V příštím roce plánuje Kraj Vysočina v zateplování dalších budov v areálu Nemocnice Jihlava pokračovat, mělo by jít o gynekologicko – porodnický pavilon, pavilon diagnostický a oddělení dlouhodobě nemocných. Oprava prvého z plánovaných objektů se uskuteční od dubna do listopadu příštího roku.

  „Postupně, střízlivě a s důrazem na možnosti rozpočtu Kraje Vysočina usilujeme o zvýšení energetických úspor ve všech objektech v majetku kraje, kde je to technicky možné a finančně výhodné,“ uzavřel náměstek Libor Joukl.

Rekonstrukce přinesou výrazné úspory energie a tedy snížení provozních nákladů řešených objektů v majetku Kraje Vysočina a zvýšený komfort pacientům.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 19.12.2011 / 19.12.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze