Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace pro dopravce v silniční dopravě

Informace pro dopravce v silniční dopravě
Dne 4.12.2011 nabyly účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne 21.10.2009 (dále jen „Nařízení EP“) č. 1071/2009, zbývající část Nařízení EP č. 1072/2009 a Nařízení EP č. 1073/2009, kterými se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (dále jen „dopravce“). V této souvislosti Ministerstvo dopravy zpracovalo návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SD“). Tento předpis je v současné době v legislativním procesu a jeho zveřejnění ve sbírce zákonů a nabytí účinnosti se předpokládá v průběhu 1. pololetí příštího roku. Dopravní úřad upozorňuje dopravce, že předmětná Nařízení EP bude nutné aplikovat již před účinností novely zákona o SD, tedy již od 4.12.2011. Vzhledem k tomu upozorňujeme na nejdůležitější následující změny:
 

 
 

1. Eurolicence.

Eurolicence budou muset mít nově také nákladní vozidla s největší povolenou hmotností (celkovou hmotností) nad 3,5 tuny a budou vydávány na dobu 10 let. Dosud vydané eurolicence zůstávají v platnosti po dobu, která je v nich uvedena.

 

2. Finanční způsobilost.

Požadované částky k prokazování finanční způsobilosti uvedené v čl. 7 odst. 1 Nařízení EP č. 1071/2009 jsou stanoveny ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo se podle druhého odstavce přepočítává kurzy platnými první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Tyto kurzy se použijí od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Směnný kurz pro rok 2011 byl stanoven takto: 1 euro = 24,420 Kč, v návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

·        219 780 Kč pro jedno vozidlo

·        122 100 Kč pro každé další vozidlo

Směnný kurz pro rok 2012 byl stanoven takto: 1 euro = 24,878 Kč, v návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

·        223 902 Kč pro jedno vozidlo

·        124 390 Kč pro každé další vozidlo.

 

3. Zkoušky odborné způsobilosti.

Zkoušky se nově skládají z 8 oborů a případové studie. Seznam jednotlivých oborů a podmínky zkoušky jsou uvedeny v příloze č. I a II Nařízení EP č. 1071/2009.

 

4. Mění se vymezení vnitrostátní dopravy pro unijní linky a nákladní dopravu.

Nově budou linky, které prochází územím jiného členského státu, aniž by na území tohoto jiného státu byla umístěna zastávka, povolovat dopravní úřady, nikoliv MD, neboť se bude jednat o vnitrostátní linky. Vnitrostátní nákladní doprava se rozšiřuje – nově to bude i doprava mezi dvěma místy v ČR, kdy část trasy vede po území unijního státu, pokud nebude na území cizího státu provedena nakládka nebo vykládka.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 12.12.2011 / 12.12.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze