Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika podpořil projekty z Vysočiny za více než 40 miliónů korun

Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika podpořil projekty z Vysočiny za více než 40 miliónů korun
Na začátku prosince se už po desáté projednávaly projekty česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Organizace z Kraje Vysočina jsou zapojeny v pěti z celkem 17 schválených projektů. Jejich celkový rozpočet dosahuje výše 13, 5 mil €, z toho žadatelé z Vysočiny budou realizovat přeshraniční aktivity ve výši 1,7 mil. €. „Velmi dobrou zprávou pro naše občany je podpoření projektu v oblasti zdravotnictví s cílem optimalizovat poskytování zdravotní péče v nemocničních zařízeních našeho kraje a navázat velmi cenné odborné kontakty se zahraničními pracovišti. Tento projekt bude realizován ve spolupráci s Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem, za součinnosti kraje Jihočeského“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
 

 
 

Dalším projektem podpořeným v oblasti podpory sociální integrace, zdraví a prevence rizik je projekt Zahradní terapie. Během tří let vznikne v blízkosti Velkého Meziříčí zahradně-terapeutický areál, který bude nabízet všem věkovým skupinám programy zahradní terapie. Sociální aktivizace a integrace metodou zahradní terapie je úspěšně využívána u osob fyzicky, mentálně i sociálně znevýhodněných a v českém prostředí se teprve etabluje. „Významným přínosem pro rozvoj turismu a přeshraniční mobility jsou projekty na zlepšení dopravní obslužnosti a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v přeshraničním regionu podél osy Kostelec-Slavonice-Waidhofen-Raabs an der Thaya,“ dodává radní Martin Hyský. Od poloviny prosince tohoto roku mohou pěší i cyklisté využít pravidelné víkendové autobusové linky mezi městy Telč a Raabs s napojením do vzdálenějších míst regionů. Tento přeshraniční spoj bude sloužit cestujícím a turistům po dobu minimálně dvou let a bude rozšiřovat nabídku alternativní přepravy návštěvníků i obyvatel regionu například ve spojení s pořádáním zábavných akcí pro veřejnost na vlakových nádražích podél železniční trati Kostelec-Slavonice-Waidhofen včetně populárních historických parních jízd.

 

V současné době je v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 vyčerpáno již 90% celkové alokace. I v příštím roce je možné předkládat projektové žádosti, které budou projednávány na květnovém a prosincovém zasedání. Projektové záměry je vhodné konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Kontakty na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu naleznete na http://www.at-cz.eu/.

 

  • Gabriela Grycová
    odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 550
    e-mail: grycova.g@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2011 / 8.12.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze