Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Společná vstupenka prodloužena o další dva roky

Vstupenka
Projekt „Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina“, která umožňuje zvýhodněný vstup veřejnosti do Krajem Vysočina zřizovaných muzeí a galerií, byl zahájen 1. září 2008. S koncem roku 2011 měla být ukončena i platnost vstupenek. Rada Kraje Vysočina souhlasila s jejich prodloužením o další dva roky, tj. do 31. 12. 2013.
 

 
 

Účelem projektu „Společná vstupenka“ je rozšíření možnosti kulturního a vzdělávacího rozvoje občanů a snižování ekonomických bariér vstupu veřejnosti do sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina – muzeí a galerií. Na základě analýzy projektu společné vstupenky se prokázala smysluplnost a úspěšnost projektu. Zejména se podařilo naplnit prioritní cíl přivést do muzeí a galerií větší množství školní mládeže, čímž se utváří její vztah ke kulturním organizacím. V období ekonomické krize byl také pomocí společné vstupenky pozitivně korigován pokles celkové návštěvnosti muzeí a galerií.

 

Společná vstupenka má tři varianty: s plným vstupným v ceně 120 Kč; zvýhodněným vstupným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 Kč a společné vstupné pro školní třídy v ceně 300 Kč. Svého držitele opravňuje ke 12-ti zvýhodněným vstupům do 4 respektive v současnosti do 3 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií v Kraji Vysočina. Vstupenku lze použít třemi způsoby:

1) Můžete postupně navštívit všechna muzea a galerie, které jsou do projektu zapojeny;

2) je možné navštívit pouze Vámi vybrané instituce, a to opakovaně;

3) tuto vstupenku lze rovněž použít na dvanáct vstupů do jedné Vámi vybrané instituce. Čerpání kreditu vstupenky se provádí postupným označováním 12 volných políček na reversu při každém jednotlivém vstupu. Další výhodou vstupenky je její přenosnost, protože není evidována na jméno. Např. přijde-li 5-ti členná skupinka s jednou vstupenkou, bude jim na této vstupence označeno pět políček a není tedy nutné, aby měl každý návštěvník vlastní vstupenku.

„Prodloužení platnosti vstupenky bude automaticky vyznačeno při návštěvě organizace zapojené do projektu. Máte-li vstupenku, na které nejsou ještě vyčerpána všechna políčka, nemusíte si tedy kupovat novou a máte ještě celé dva roky na její dovyužívání.“, upřesnil radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury pan Tomáš Škaryd. 

 

Seznam muzeí a galerií, v nichž lze vstupenku koupit a uplatnit naleznete na stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz  v části Kultura – Kultura v Kraji Vysočina.

Co takhle si zpříjemnit hektické předvánoční období a v prosinci zajít např. do Muzea Vysočiny Jihlava na vánoční výstavu s názvem Co nám nosil Ježíšek aneb vánoční dárky v průběhu XX. století? Zároveň zde můžete najít i inspiraci k vlastní tvorbě vánoční dekorace a připravena jsou i další překvapení, která přeci jen k času Vánoc neodmyslitelně patří. Přijďte, jste srdečně zváni.

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 564 602 249, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
  • Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, tel.: 565 323 456,e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2011 / 7.12.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze