Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina hledá podesáté nejlepší regionální sportovce roku

Vysočina hledá podesáté nejlepší regionální sportovce roku
Kraj Vysočina bude opět hledá prostřednictvím ankety nejlepší sportovce Vysočiny. Stejně jako v předchozích devíti letech bude vyhlášeno hlasování hned v několika kategoriích. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří sportují v oddíle v kraji Vysočina a během roku 2011 dosáhli významných sportovních výsledků. Nominace sportovců i sportovních družstev přijímá Kraj Vysočina až do 15. ledna 2012.
 

 
 

Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina 2011 bude tradičně následovat po okresních kolech a do samotného procesu hodnocení a nominací bude vtažena i široká veřejnost kraje, která může hlasovat nejen pro sportovce, kteří byli nominováni, ale ve veřejné – čtenářské anketě také pro sportovce, kteří v nominaci nejsou. Nominace sportovců a sportovních družstev v ostatních kategoriích viz níže bude přijímat krajské oddělení mládeže a sportu do 15. ledna 2012 na e-mailu panovec.p@kr-vysocina.cz

  • Dospělí
  • Kolektiv
  • Mládež (do 15 let)
  • Senioři
  • Trenér roku
  • Sportovní osobnost Kraje Vysočina
  • Zdravotně postižený sportovec
  • Veřejná - čtenářská anketa – kategorie kolektiv a jednotlivci

Nominace jednotlivých sportovců či kolektivů, které mohou předkladatelé vyplnit do tabulky, která je k dispozici na oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina nebo na internetové adrese kraje Vysočina http://mladez.kr-vysocina.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného, kategorii do které je navržen, odvětví a sportovní oddíl ve kterém působí, umístění a úspěchy a především kontakt na tělovýchovnou organizaci a sportovce. Spolu s touto přihláškou je potřeba dodat elektronickou fotografii nominovaného sportovce/kolektivu, v opačném případě nebude nominace umožněna. „S ohledem na pozitivní veřejný ohlas budeme i v letošním roce hledat Sportovní osobnost kraje Vysočina, která je určena sportovcům, kteří dosáhli významných sportovních úspěchů, pocházejí z Vysočiny, ale soutěží za oddíl se sídlem mimo kraj Vysočina,“ informovala radní kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková.

 

V odborné rovině bude rozhodovat o pořadí sportovců i kolektivů hodnotitelská komise složená z odborníků amediálních partnerů a zástupce vyhlašovatele. Galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Vysočiny je naplánován na duben 2012.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.12.2011 / 6.12.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze