Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bývalá skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách se definitivně změnila na les a louku

krajina
Sanace skládky nebezpečných odpadů a obnova zdevastované přírody u Pozďátek na Třebíčsku je téměř u konce. Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro životní prostředí navštívil v pořadí třetí Prezentační kontrolní den sanace území ohroženého touto ekologickou zátěží.
 

 
 

Za přibližně rok a půl se intenzivní prací sdružení dodavatelů podařilo odstranit na Vysočině nejnebezpečnější ekologickou zátěž. Zasaženo bylo území o ploše 7,5 tis. m2. Projekt sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách je spolufinancován vlastníkem skládky státním podnikem DIAMO a dotací z Operačního programu Životní prostředí. Náklady sanace přesáhly částku 595 milionů Kč.

 

„Poděkování patří všem, kteří profesionálním přístupem přispěli k bezproblémové realizaci tohoto projektu. Společnými silami se tak podařilo odstranit skvrnu na tváři naší krásné Vysočiny“ uvedl po návštěvě dnes již bývalé skládky Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro životní prostředí.

 

Téměř dvacet let sužoval život obyvatelům nedaleko obce uskladněný nebezpečný odpad, jehož značnou část tvořila tzv. zelená skalice s obsahem volné kyseliny sírové. Kvůli životu nebezpečnému znečištění povrchových i podzemních vod byla na jaře roku 2010 odstartována sanace zasaženého území. Odtěženy a zneškodněny byly desítky tisíc tun nebezpečného odpadu i znečištěné zeminy v podloží skládky. Odstraněny byly i veškeré stavební konstrukce a provedena rekultivace celého území s osázením téměř deseti tisíc stromků. Nadále probíhá  monitoring kvality podzemních a povrchových vod. Do jara příštího roku bude odvezeno i zázemí staveniště a i zbytek plochy dodavatel osadí zelení.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 30.11.2011 / 30.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze